ĐH Điện lực tặng học bổng 5 triệu đồng nếu thí sinh đạt từ 24 điểm trong kỳ tuyển sinh 2013