Thư chúc mừng nhân dịp 20/11 của Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam