Tổng công tyTruyền tải điện Quốc gia: Sẵn sàng đảm bảo điện mùa nắng nóng 2014