NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN TÀ CỌ - 07 NĂM MỘT CHẶNG ĐƯỜNG (12/09/2012 - 12/09/2019)