Chủ tịch HĐQT và Ban lãnh đạo SBM kiểm tra tình hình, làm việc và chúc Tết tại các Nhà máy thủy điện trực thuộc