Thanh tra công tác môi trường tại NMTĐ Tà Cọ

      Ngày 8/12/2011, Đoàn thanh tra của Bộ tài nguyên và môi trường do Ông Phan Minh Tuấn làm trưởng đoàn đến thanh tra công tác môi trường tại NMTĐ Tà Cọ, theo Quyết định số 2045/QĐ-BTNMT. Đoàn đã tiến hành thanh tra việc chấp hành quy định về đất đai, bảo vệ môi trường, tài nguyên nuớc và khí tượng thủy văn trong hoạt động đầu tư xây dựng NMTĐ Tà Cọ tỉnh Sơn La. Qua công tác thanh tra, đoàn đánh giá cao chủ đầu tư đã chấp hành đầy đủ các quy định của Nhà Nước về công tác môi trường.

Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn thanh tra của Bộ tài nguyên và môi trường đến thăm

và làm việc tại công trường NMTĐ Tà Cọ.

Kiểm tra khu lòng hồ

vjhdbkjd

Hầm dẫn nước 

Thi công đổ bê tông hầm

bdkhlk

Toàn cảnh thi công nhà máy 

Thi công công tràn đập 

Thi công đổ bê tông đến cao trình 512

Thi công giếng tua bin 

Lắp đặt chạc ba chia nước 

 

Toàn cảnh khu tái định cư