Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà - Kiện toàn đội ngũ nhiệm kỳ mới
Trang chủ
 Liên hệ
TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021    
                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Đại hội Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà - Kiện toàn đội ngũ nhiệm kỳ mới (cập nhật ngày 15/11/2011)

Ngày 11/11, BCH Đảng bộ Tập đoàn Sông Đà đã tổ chức Đại hội lần thứ X. Đại hội có nhiệm vụ kiểm điểm 1 năm thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ Tập đoàn; điều chỉnh một số chỉ tiêu trong 5 năm (2011 - 2015); bổ sung nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới và Bầu BCH Đảng bộ Tập đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2015.

 
Đến nay, Đảngbộ Tập đoàn đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu năm 2011: Tổng giá trị SXKD ước thực hiện 62.100 tỷ đồng, đạt100% KHN; Doanh thu ước đạt 50.410 tỷ đồng, đạt101% KHN;nộp Nhà nước ước 2.186 tỷ đồng, đạt137% KHN; Lợi nhuận trước thuế ước thực hiện 1.029 tỷ đồng, đạt69% KHN; Giá trị đầu tư ước thực hiện 9.566 tỷđồng, đạt101% KHN; Đảm bảo đủ việc làm cho gần 90.000 CBCNV với thu nhập 4,3 triệu đồng/người/tháng.
 
Tập đoàn đã hoàn thành cơ bản mục tiêu, tiến độ, đảm bảo chất lượng xây lắp tại các công trình do Tập đoàn làm Tổng thầu xây lắp, Tổng thầu EPC và tự đầu tư; đang triển khai thực hiện cổ phần hóa các đơn vị thành viên theo kế hoạch; Xây dựng phương án sắp xếp, cơ cấu lại công ty mẹ và các doanh nghiệp thành viên Tập đoàn. Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Tập đoàn đã rà soát lại kế hoạch đầu tư năm 2011, giảm 6.942 tỷ đồng. Thực hiện tiết kiệm, cắt giảm chi phí thường xuyên 10% dự toán năm 2011 với giá trị là 148 tỷ đồng.
 
 
Ban chấp hành mới ra mắt
 
Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam trong đó Công ty mẹ là Tập đoàn Sông Đà được hình thành từ 6 TCty thuộc Bộ Xây dựng đã có quá trình phấn đấu lâu dài, gian khổ, có nhiều nỗ lực cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của Nhà nước giao. Các công trình do các đơn vị của Tập đoàn xây dựng đưa vào vận hành trong 50 năm xây dựng và trưởng thành đang được phát huy cao độ góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước.
 
Thay mặt lãnh đạo Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng đã chúc mừng những thành tích mà Tập đoàn Công nghiệp Xây dựng Việt Nam đã đạt được và mong Tập đoàn Sông Đà: “ Phát huy cao độ tinh thần đoàn kết nhất trí, chung sức, đồng lòng, sớm ổn định bộ máy tổ chức sản xuất của Tập đoàn; xây dựng các qui chế, qui định về quản lý và điều hành để sớm đưa Tập đoàn vào hoạt động theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt. Tập trung chỉ đạo, phát huy cao độ tính chủ động, sáng tạo, trí tuệ của tập thể để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2011 và các năm tiếp theo với mục tiêu chính là tăng trưởng bền vững và SXKD có hiệu quả cao, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động….
 
Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng nhấn mạnh: “Tập đoàn cần tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên. Tích cực hưởng ứng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đảm bảo sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ để tạo nên sức mạnh của Đảng bộ. Chăm lo chăm lo xây dựng tổ chức Đảng ngày càng vững mạnh, Tích cực bồi dưỡng phát triển đảng viên mới và xây dựng lực lượng cán bộ, công nhân chuyên nghiệp”. Bộ Xây dựng sẽ theo dõi sát sao, chỉ đạo và hỗ trợ để Tập đoàn thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.
 
Tại Đại hội này, Tập đoàn Sông Đà đã thống nhất cao Nghị quyết với một số nhiệm vụ chủ yếu: Bảo đảm mọi điều kiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm (2011-2015); Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 9%/năm, với tổng giá trị SXKD đạt khoảng 365.290 tỷ đồng.
 
Tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ chức Tập đoàn CNXD Việt Nam và hoàn thiện các quy định, quy chế phục vụ công tác quản lý, điều hành. Thành lập một số đơn vị theo hình thức phù hợp để đầu tư các dự án về điện, giao thông... Thực hiện cổ phần hóa Công ty mẹ - Tập đoàn Sông Đà ở thời điểm thích hợp theo chỉ đạo của Chính phủ. Đầu tư mở rộng và đầu tư chiều sâu trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, đặc biệt đi sâu vào các lĩnh vực: SXCN, hạ tầng, đô thị để giải quyết việc làm và nâng cao tiềm lực tài chính.
 
Đẩy mạnh việc nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu về khoa học công nghệ trong công tác quản lý, điều hành, thiết kế, thi công và chế tạo thiết bị. Trong đó, tập trung chỉ đạo phát triển lĩnh vực chế tạo thiết bị theo chương trình cơ khí trọng điểm của đất nước.
 
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và công nhân kỹ thuật nhằm đáp ứng yêu cầu mở rộng, phát triển SXKD. Đặc biệt, chú trọng tới công tác đào tạo nâng cao trình độ quản trị doanh nghiệp cho lực lượng cán bộ đương nhiệm thuộc các ngành nghề mũi nhọn, trình độ tay nghề cho công nhân kỹ thuật ở những vị trí quan trọng, then chốt bằng các hình thức đào tạo chiến lược, đào tạo tại chỗ, đào tạo trung hạn,... Xây dựng chế độ đặc thù để tuyển chọn, thu hút được lực lượng lao động có chất lượng cao và nhân tài về làm việc tại Tập đoàn.
 
Đại hội đã bầu BCH mới gồm 33 đồng chí.
 
Lê Mỹ (BXD)
 

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Công bố Quyết định và bàn giao chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Lễ ký biên bản bàn giao chức năng nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN
Công ty Truyền tải điện 1 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Khai trương Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Bão số 4 gây mất điện nhiều lộ đường dây tại Bình Định và Phú Yên
Bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Trung tâm Điện lực Duyên Hải
EVNNPC: 45 năm thắp sáng ánh điện Miền Bắc
Điện đã sáng nơi đảo tiền tiêu
Chính thức đóng điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn Những kíp trực “xuyên” ca
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2
Hóa đơn tiền điện tăng hay giảm tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ của khách hàng
Nhiệt điện Phú Mỹ với mốc son 200 tỷ kWh điện
Không có sự cố bất thường nào ở Thủy điện Sơn La sau 3 trận động đất Công điện thượng khẩn ứng phó với cơn bão Rammasun
Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng
Đóng điện thử nghiệm ĐD 500 kV Phú Lâm - Ô Môn
Cơ quan Phát triển Pháp sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong thời gian tới Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
EVN quyết liệt thực hiện mục tiêu “Tối ưu hóa chi phí” Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Lễ kỷ niệm 20 năm ĐZ 500 kV Bắc – Nam
Điều hành linh hoạt hệ thống điện
Đóng điện thành công ĐD 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông
EVN cắt điện phục vụ thi công ĐD 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông
Khánh thành công trình Trạm biến áp 110 kV Sông Mã Giờ trái đất 2014: Không chỉ tắt điện 1 giờ
Phấn đấu đưa Dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu về đích trước 1 năm
Chủ tịch HĐTV EVN thăm và làm việc với Điện lực Phú Quý Tết nguyên đán 2014, dự kiến công trường thủy điện Lai Châu sẽ được nghỉ Tết
Năm 2014: Mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở mức 8,45% Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng tiếp và làm việc với Tập đoàn Janakuasa
Bloomberg: Thiếu điện đe dọa kinh tế Việt Nam EVN HANOI triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2014 Năm 2014, sẽ có quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện
Chính thức phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014 tại Việt Nam
Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Alstom Gần 93% diện tích đã có nước gieo cấy vụ Đông Xuân
Pháp tìm kiếm cơ hội hợp tác về điện gió với EVN
Ngày hội tiết kiệm điện  2013: Hãy sử dụng điện có hiệu quả Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Nhật Bản thiết lập quan hệ hợp tác
EVN đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định trong các ngày lễ, Tết EVN CPC và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện
Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Những mảnh ghép ở trạm 500 kV Sơn La
EVN và VTV là đối tác chiến lược của nhau  Họp báo công bố về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2018
EVN và Vietinbank ký hợp đồng tín dụng dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Không gây áp lực cho người làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân
Truyền tải điện Tây Bắc và Công an tỉnh Sơn La phối hợp hiệu quả bảo vệ lưới điện truyền tải
Hạ thành công roto trọng lượng 1000 tấn tổ máy cuối cùng Nhà máy Thủy điện Sơn La
 EVN CPC không ngừng nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho nước bạn Lào Sẽ mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim
Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh giá điện nhưng phải kìm lạm phát
Khởi công xây dựng đường dây 110 kV Sơn La - Sông Mã
Thủy điện Sơn La: Công trường hạnh phúc
 Năm 2020: Việt Nam đưa vào hoạt động tổ máy điện hạt nhân đầu tiên Cần đưa nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các trường đại học và cao đẳng.
Tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn, cái khó vẫn là nguồn vốn Phối hợp giữa CĐ Điện lực Việt Nam và LĐLĐ các địa Phương: Hiệu quả từ một phương pháp hoạt động
Năm 2013, tăng trưởng điện thương phẩm cả nước đạt 9,1%
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải: Ngành Điện đã có sự phát triển vượt bậc EVN gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí tại miền Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thủy điện Sơn La Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang kiểm tra công tác đảm bảo điện tết
Chủ nhật , Ngày 05 / 12 / 2021
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS