Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm chính trong phát triển nguồn điện
Trang chủ
 Liên hệ

TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 -  CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 08 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NÀ TẨU (25/01/2014 - 25/01/2022)

 

                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: Các doanh nghiệp nhà nước chịu trách nhiệm chính trong phát triển nguồn điện (cập nhật ngày 9/3/2009)

Tại buổi làm việc của Thường trực Chính phủ với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) mới đây, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: các doanh nghiệp nhà nước phải chịu trách nhiệm chính trong phát triển nguồn điện. Trong đó, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chủ yếu tham gia phát triển các nguồn điện sử dụng khí đốt, Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản chủ yếu phát triển các nhà máy đốt than và cung cấp than ..., nhưng chủ lực vẫn là EVN. Đồng thời khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài tham gia với tỷ lệ nhất định. Các đơn vị được giao dự án đầu tư phải đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tháo gỡ kịp thời các khó khăn vướng mắc.

"Thủ tướng nhấn mạnh: từ ngày 1/3/2009, giá bán điện tăng       gần 9% và dần chuyển sang thực hiện theo cơ chế thị             trường, nhưng  giá tăng, chất lượng dịch vụ cũng cần phải tăng.       Mục tiêu đến  năm 2010, các hộ dân nông thôn được mua          điện với giá  quy định."

Trước mắt trong năm 2009, Tập đoàn cần phấn đấu đưa vào vận hành 9 công trình nguồn điện với tổng công suất 2.700MW, bao gồm các nhà máy thủy điện: Plêikrông, Sê San 4, Buôn Kuốp, Buôn Tua Srah, Sông Ba Hạ, Bản Vẽ; các nhà máy nhiệt điện: Hải Phòng I, Quảng Ninh I, Ô Môn I. Bên cạnh đó, khởi công xây dựng 4 dự án nhà máy nhiệt điện than với tổng công suất 3.800 MW: Nghi Sơn 1, Mông Dương 1, Duyên Hải 1 và Vĩnh Tân 2. Đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư các dự án điện theo Quy hoạch điện VI. Đồng thời phát triển đồng bộ các dự án lưới điện truyền tải và phân phối để đảm bảo an ninh cung cấp điện và nâng cao chất lượng điện. Lưới truyền tải cần được đầu tư đón đầu, phát triển đường dây có nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi trên cùng một cột để tiết kiệm đất. Thủ tướng nhấn mạnh: từ ngày 1/3/2009, giá bán điện tăng gần 9% và dần chuyển sang thực hiện theo cơ chế thị trường, nhưng giá tăng, chất lượng dịch vụ cũng cần phải tăng. Mục tiêu đến năm 2010, các hộ dân nông thôn được mua điện với giá quy định.

Việc đầu tư để đáp ứng cho nhu cầu mới cần phải chú ý đến việc sử dụng điện tiết kiệm, có hiệu quả. Theo Thủ tướng, mặc dù mức tiêu thụ điện bình quân đầu người của Việt Nam còn thấp, nhưng sử dụng điện vẫn chưa có hiệu quả, thể hiện ở chỗ GDP tăng 1% trong khi đó điện tăng gần 2%; trong khi trên thế giới, GDP tăng 1%, điện chỉ tăng dưới 1%.

Việc tiết kiệm không chỉ là giảm tổn thất điện năng, mà còn phải tiết kiệm trong các khâu sản xuất và sử dụng điện; phát triển các dự án công nghiệp có giá trị gia tăng cao, tiêu thụ điện năng thấp; không phát triển các dự án có công nghệ lạc hậu, tiêu hao nhiều điện.
 
Chính phủ sẽ ưu tiên nguồn vốn tín dụng ưu đãi, vốn ODA cho các dự án điện. Tuy nhiên, EVN cần chủ động tìm các nguồn vốn khác, như: vay thương mại, phát hành trái phiếu, tín phiếu, tín dụng người mua, tín dụng người bán… Đặc biệt, lợi nhuận thu được cần tập trung cho đầu tư phát triển điện. Trước mắt cần thu xếp đủ vốn cho năm 2009 là gần 50 nghìn tỷ đồng.
 
Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trực tiếp chỉ đạo công tác thu xếp vốn và giải phóng mặt bằng các công trình điện trọng điểm. Các thành viên Hội đồng quản trị của Tập đoàn cũng phải tham gia làm việc với các địa phương để tháo gỡ.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho phép EVN ưu tiên phát triển cơ khí điện, viễn thông, không đầu tư vào các ngành khác; trong đó có việc nghiên cứu để chế tạo được máy biến áp có cấp điện áp 500 KV.
 
Tuy nhiên, để EVN thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị là bảo đảm cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội và tháo gỡ các khó khăn cho Tập đoàn, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Công Thương rà soát, hiệu chỉnh lại Quy hoạch điện VI và chuẩn bị lập Quy hoạch điện VII (giai đoạn 2011-2025) có xét đến 2030 nhằm bảo đảm cung cấp điện cho phát triển kinh tế đất nước. Với dự báo tốc độ tăng nhu cầu điện phù hợp với tình hình hiện nay, trên cơ sở đó Bộ Công Thương kiến nghị các dự án điện cần phải đầu tư, phân công lại (nếu cần) cho các đơn vị. Các chủ đầu tư không đủ năng lực tài chính, các dự án nguồn điện cấp thiết chậm triển khai thì chuyển giao lại cho các Tập đoàn đủ năng lực thực hiện. Bên cạnh đó, cân đối các nguồn nhiên liệu: than, dầu, khí sử dụng cho phát điện đến năm 2015 để chỉ đạo các Tập đoàn có liên quan chuẩn bị.
 
Bộ Công Thương cũng phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét phân cấp cho Tập đoàn được quyết định đầu tư đối với các dự án điện sử dụng vốn ODA, nếu việc phân cấp không trái với quy định của các điều ước quốc tế về ODA mà Việt Nam đã cam kết. Đồng thời cũng làm việc với EVN và các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Nghệ An, Thái Nguyên ... để tháo gỡ các vướng mắc khi thực hiện Dự án Năng lượng nông thôn II.
 
Bộ Công Thương còn phối hợp với Bộ Tài chính chỉ đạo EVN và Chủ đầu tư phát triển dự án để giải quyết các vướng mắc trong đàm phán Hợp đồng mua bán điện (PPA); trường hợp cần thiết, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định. Mặt khác, phối hợp với các Bộ, ngành đánh giá tình hình thực hiện cổ phần hóa các công trình điện, các mặt được và chưa được trong việc thực hiện cổ phần hóa các nhà máy điện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét việc tiếp tục thực hiện cổ phần hóa dự án điện và giảm tỷ lệ nắm giữ cổ phần trong trong lĩnh vực phát điện.
 
Đối với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thủ tướng chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn vốn ODA cho các dự án điện đang triển khai theo Quy hoạch điện VI; Phối hợp với Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn ngân sách cho dự án cấp điện cho các thôn, buôn của 5 tỉnh Tây Nguyên; dự án thủy điện Quảng Trị; phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong việc đàm phán với Ngân hàng Châu Á (ADB) về dự án Phát triển năng lượng tái tạo và mở rộng, cải tạo lưới điện cho các xã vùng sâu, vùng xa, trong đó có các thôn, buôn của các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng.
 
Thủ tướng giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường được phép áp dụng hình thức Nhà nước giao đất không thu tiền sử dựng đất đối với diện tích sử dụng vào mục đích lòng hồ thủy điện. Đối với các công trình điện khác, Bộ làm việc với Tập đoàn để xem xét miễn, giảm phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời nghiên cứu, bổ sung cơ chế, chính sách đối với diện tích đất sử dựng xây dựng các công trình điện vào dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2003. Song song với đó, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, cùng EVN làm việc tại các tỉnh để tháo gỡ các vướng mắc trong giải phòng mặt bằng các dự án điện; trước mắt đẩy nhanh tiến độ giải phòng mặt bằng các dự án: nhiệt điện Nghi Sơn 1; các đường dây 500kV Nhà Bè - Cai Lậy, Thường Tín - Quảng Ninh.
 
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng yêu cầu Bộ Tài chính có trách nhiệm xem xét việc tăng vốn điều lệ phù hợp với qui mô Tập đoàn, bảo đảm đủ vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại thu xếp đủ vốn cho các dự án đang thi công, các dự án chuẩn bị đầu tư: Uông Bí MR 2, Huội Quảng, Bản Chát và Lai Châu. Riêng  Ngân hàng Phát triển Việt Nam phối hợp với EVN tiếp tục cho vay vốn tín dụng ưu đãi đối với công tác đền bù, tái định cư các dự án thủy điện và chế tạo thiết bị trong nước; trước mắt ưu tiên cho phần đền bù, tái định cư thủy điện Sơn La./.
 
Mai Phương
 

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Công bố Quyết định và bàn giao chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Lễ ký biên bản bàn giao chức năng nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN
Công ty Truyền tải điện 1 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Khai trương Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Bão số 4 gây mất điện nhiều lộ đường dây tại Bình Định và Phú Yên
Bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Trung tâm Điện lực Duyên Hải
EVNNPC: 45 năm thắp sáng ánh điện Miền Bắc
Điện đã sáng nơi đảo tiền tiêu
Chính thức đóng điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn Những kíp trực “xuyên” ca
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2
Hóa đơn tiền điện tăng hay giảm tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ của khách hàng
Nhiệt điện Phú Mỹ với mốc son 200 tỷ kWh điện
Không có sự cố bất thường nào ở Thủy điện Sơn La sau 3 trận động đất Công điện thượng khẩn ứng phó với cơn bão Rammasun
Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng
Đóng điện thử nghiệm ĐD 500 kV Phú Lâm - Ô Môn
Cơ quan Phát triển Pháp sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong thời gian tới Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
EVN quyết liệt thực hiện mục tiêu “Tối ưu hóa chi phí” Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Lễ kỷ niệm 20 năm ĐZ 500 kV Bắc – Nam
Điều hành linh hoạt hệ thống điện
Đóng điện thành công ĐD 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông
EVN cắt điện phục vụ thi công ĐD 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông
Khánh thành công trình Trạm biến áp 110 kV Sông Mã Giờ trái đất 2014: Không chỉ tắt điện 1 giờ
Phấn đấu đưa Dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu về đích trước 1 năm
Chủ tịch HĐTV EVN thăm và làm việc với Điện lực Phú Quý Tết nguyên đán 2014, dự kiến công trường thủy điện Lai Châu sẽ được nghỉ Tết
Năm 2014: Mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở mức 8,45% Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng tiếp và làm việc với Tập đoàn Janakuasa
Bloomberg: Thiếu điện đe dọa kinh tế Việt Nam EVN HANOI triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2014 Năm 2014, sẽ có quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện
Chính thức phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014 tại Việt Nam
Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Alstom Gần 93% diện tích đã có nước gieo cấy vụ Đông Xuân
Pháp tìm kiếm cơ hội hợp tác về điện gió với EVN
Ngày hội tiết kiệm điện  2013: Hãy sử dụng điện có hiệu quả Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Nhật Bản thiết lập quan hệ hợp tác
EVN đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định trong các ngày lễ, Tết EVN CPC và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện
Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Những mảnh ghép ở trạm 500 kV Sơn La
EVN và VTV là đối tác chiến lược của nhau  Họp báo công bố về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2018
EVN và Vietinbank ký hợp đồng tín dụng dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Không gây áp lực cho người làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân
Truyền tải điện Tây Bắc và Công an tỉnh Sơn La phối hợp hiệu quả bảo vệ lưới điện truyền tải
Hạ thành công roto trọng lượng 1000 tấn tổ máy cuối cùng Nhà máy Thủy điện Sơn La
 EVN CPC không ngừng nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho nước bạn Lào Sẽ mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim
Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh giá điện nhưng phải kìm lạm phát
Khởi công xây dựng đường dây 110 kV Sơn La - Sông Mã
Thủy điện Sơn La: Công trường hạnh phúc
 Năm 2020: Việt Nam đưa vào hoạt động tổ máy điện hạt nhân đầu tiên Cần đưa nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các trường đại học và cao đẳng.
Tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn, cái khó vẫn là nguồn vốn Phối hợp giữa CĐ Điện lực Việt Nam và LĐLĐ các địa Phương: Hiệu quả từ một phương pháp hoạt động
Năm 2013, tăng trưởng điện thương phẩm cả nước đạt 9,1%
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải: Ngành Điện đã có sự phát triển vượt bậc EVN gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí tại miền Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thủy điện Sơn La Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang kiểm tra công tác đảm bảo điện tết
Thứ tư , Ngày 19 / 01 / 2022
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS