Góp phần xây dựng văn hóa ngành Điện Việt Nam
Trang chủ
 Liên hệ
TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021    
                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Góp phần xây dựng văn hóa ngành Điện Việt Nam (cập nhật ngày 21/10/2008)

Tổ chức phong trào thi đua là hình thức cơ bản để thu hút, tập hợp CNVC-LÐ tham gia quản lý doanh nghiệp, quản lý xã hội, quản lý Nhà nước; là phương thức chủ yếu để Công đoàn vận động và thay mặt CNVC-LÐ tham gia vào các quá trình kinh tế - văn hoá – xã hội của Ðảng và Nhà nước; là biện pháp hàng đầu để giai cấp công nhân thực hiện vai trò tiên phong, vai trò lãnh đạo của mình đối với toàn xã hội. Từ nguyên lý đó, những năm qua, Công đoàn Ðiện lực Việt Nam (trong đó có Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2) đã tổ chức liên tục nhiều phong trào thi đua phù hợp với đặc thù của ngành Ðiện và của từng đơn vị. 

Ðể hưởng ứng chương trình “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở trong CNVC-LÐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HÐH đất nước”, Ban Thường vụ Công đoàn Ðiện lực Việt Nam đã có văn bản hướng dẫn các Công đoàn Công ty, Cơ sở trực thuộc thực hiện cụ thể. Căn cứ vào đó, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2 đã phối hợp với chuyên môn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn điểm thi đua xây dựng đời sống văn hoá tốt, gồm 5 nội dung với 100 điểm chuẩn: Các thông số về thực hiện nhiệm vụ chính, liên quan trực tiếp đến phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, các phong trào thi đua đặc thù của Ngành, của đơn vị; các thông số về ATVSLÐ nói riêng và công tác BHLÐ nói chung, liên quan mật thiết đến phong trào “Xanh-sạch-đẹp, bảo đảm ATVSLД; các tiêu chuẩn về xây dựng gia đình và xã hội, liên quan đến công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình, đến phong trào xây dựng “Gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, hạnh phúc và bền vững”, phong trào phòng chống các tệ nạn xã hội, phong trào đền ơn đáp nghĩa và các hoạt động xã hội từ thiện khác; các nhiệm vụ cụ thể nhằm thực hiện chức năng tuyên truyền giáo dục CNVC-LÐ, góp phần xây dựng đội ngũ giai cấp công nhân, xây dựng văn hoá công sở; các tiêu chí về Văn - Thể - Mỹ, xây dựng các thiết chế văn hoá, tổ chức cho CNVC-LÐ tạo ra và hưởng thụ các giá trị văn hoá tại đơn vị, trong địa bàn với các hình thức hoạt động phong phú và cần thiết như các hội thi, hội thảo, hội diễn, hội thao, các bản tin, tạp chí, báo tường, các phòng trưng bày, phòng truyền thống hoặc bảo tàng, nhà thi đấu, trung tâm thể thao…
 
Rõ ràng, năm nội dung trên bao trùm hầu hết các phong trào thi đua, lượng hoá các khía cạnh, bình diện của văn hoá, làm cơ sở để xây dựng, đánh giá, tôn vinh các đơn vị. Thực hiện tốt năm nội dung này sẽ tạo cho đơn vị có diện mạo, sắc thái riêng. Phấn đấu theo chuẩn mực văn hoá đó sẽ làm cho người này phân biệt với người kia, mỗi đơn vị có những nét đẹp riêng, ngành này không giống với ngành nọ, và cuối cùng là dân tộc này khác với dân tộc khác. Ðó chính là văn hoá dân tộc, văn hoá ngành, văn hoá của mỗi con người, là sức mạnh nội tại cần kiên trì bồi đắp, xây dựng. Ðặc biệt, trong điều kiện của nền kinh tế có nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, muốn giữ được định hướng XHCN thì với cách hiểu nội hàm của phong trào như vậy, phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở phải là phong trào còn lại mãi với mọi loại hình doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa bàn. Cao hơn nữa là trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mọi tổ chức, cá nhân trong việc hiện thực hoá Nghị quyết của Ðảng là xây dựng nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Văn hoá vừa là mục tiêu, vừa là động lực để mọi người, tổ chức, xã hội hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ, xây dựng xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở góp phần quan trọng trong việc thực hiện chủ trương chính sách của Ðảng và Nhà nước là phát triển và tăng trưởng kinh tế một cách bền vững, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh phải đi đôi với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Sự ổn định chính trị, môi trường thuận lợi về kinh tế - xã hội là một trong những điều kiện tiên quyết để các doanh nghiệp ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh nên không lý gì các doanh nghiệp không có trách nhiệm và quyền lợi xây dựng, vun đắp môi trường đó. Vì vậy, các doanh nghiệp phải dần dần xây dựng và đạt chuẩn quốc gia và quốc tế về trách nhiệm xã hội với mục tiêu hướng tới con người, vì con người. 
 
Muốn có môi trường kinh doanh tốt phải làm tốt trách nhiệm xã hội, trong đó có trách nhiệm xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Bởi vì, con người ngoài nhu cầu làm việc còn có các nhu cầu chính đáng khác như học tập, đi lại, giao tiếp, giải trí, chữa bệnh, nuôi dạy con cái…, nhu cầu về sự yên ổn, an lành trong cuộc sống, trong đó có những nhu cầu đã được pháp luật thừa nhận như một yếu tố nhân quyền. Con người hiện nay lại phải thường xuyên đối mặt với những thách thức, hệ lụy từ xã hội và tự nhiên như đau ốm, bệnh tật, các tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, môi trường ô nhiễm, hạn hán, lụt bão, động đất, sóng thần … Những vấn đề đó xuất hiện tại chỗ, gắn bó hữu cơ với đơn vị, địa bàn, địa phương và sẽ được giải quyết một cách cơ bản bằng phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở. Các đơn vị trong Ngành cũng đều trong trạng huống đó, thực tế đó.
 
Với nhận thức như vậy, qua quá trình hoạt động ở đơn vị mình, Công đoàn Công ty Truyền tải điện 2 mong muốn và rất cần thiết nhận được sự đồng thuận, ủng hộ, phối hợp của lãnh đạo chuyên môn đối với phong trào thi đua nói chung và phong trào xây dựng đời sống văn hoá cơ sở nói riêng, cùng với Công đoàn các cấp từng bước xây dựng văn hoá ngành Ðiện Việt Nam ngày càng rực rỡ.
 
( Theo: EVN )
 

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Công bố Quyết định và bàn giao chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Lễ ký biên bản bàn giao chức năng nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN
Công ty Truyền tải điện 1 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Khai trương Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Bão số 4 gây mất điện nhiều lộ đường dây tại Bình Định và Phú Yên
Bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Trung tâm Điện lực Duyên Hải
EVNNPC: 45 năm thắp sáng ánh điện Miền Bắc
Điện đã sáng nơi đảo tiền tiêu
Chính thức đóng điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn Những kíp trực “xuyên” ca
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2
Hóa đơn tiền điện tăng hay giảm tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ của khách hàng
Nhiệt điện Phú Mỹ với mốc son 200 tỷ kWh điện
Không có sự cố bất thường nào ở Thủy điện Sơn La sau 3 trận động đất Công điện thượng khẩn ứng phó với cơn bão Rammasun
Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng
Đóng điện thử nghiệm ĐD 500 kV Phú Lâm - Ô Môn
Cơ quan Phát triển Pháp sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong thời gian tới Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
EVN quyết liệt thực hiện mục tiêu “Tối ưu hóa chi phí” Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Lễ kỷ niệm 20 năm ĐZ 500 kV Bắc – Nam
Điều hành linh hoạt hệ thống điện
Đóng điện thành công ĐD 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông
EVN cắt điện phục vụ thi công ĐD 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông
Khánh thành công trình Trạm biến áp 110 kV Sông Mã Giờ trái đất 2014: Không chỉ tắt điện 1 giờ
Phấn đấu đưa Dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu về đích trước 1 năm
Chủ tịch HĐTV EVN thăm và làm việc với Điện lực Phú Quý Tết nguyên đán 2014, dự kiến công trường thủy điện Lai Châu sẽ được nghỉ Tết
Năm 2014: Mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở mức 8,45% Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng tiếp và làm việc với Tập đoàn Janakuasa
Bloomberg: Thiếu điện đe dọa kinh tế Việt Nam EVN HANOI triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2014 Năm 2014, sẽ có quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện
Chính thức phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014 tại Việt Nam
Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Alstom Gần 93% diện tích đã có nước gieo cấy vụ Đông Xuân
Pháp tìm kiếm cơ hội hợp tác về điện gió với EVN
Ngày hội tiết kiệm điện  2013: Hãy sử dụng điện có hiệu quả Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Nhật Bản thiết lập quan hệ hợp tác
EVN đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định trong các ngày lễ, Tết EVN CPC và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện
Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Những mảnh ghép ở trạm 500 kV Sơn La
EVN và VTV là đối tác chiến lược của nhau  Họp báo công bố về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2018
EVN và Vietinbank ký hợp đồng tín dụng dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Không gây áp lực cho người làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân
Truyền tải điện Tây Bắc và Công an tỉnh Sơn La phối hợp hiệu quả bảo vệ lưới điện truyền tải
Hạ thành công roto trọng lượng 1000 tấn tổ máy cuối cùng Nhà máy Thủy điện Sơn La
 EVN CPC không ngừng nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho nước bạn Lào Sẽ mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim
Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh giá điện nhưng phải kìm lạm phát
Khởi công xây dựng đường dây 110 kV Sơn La - Sông Mã
Thủy điện Sơn La: Công trường hạnh phúc
 Năm 2020: Việt Nam đưa vào hoạt động tổ máy điện hạt nhân đầu tiên Cần đưa nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các trường đại học và cao đẳng.
Tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn, cái khó vẫn là nguồn vốn Phối hợp giữa CĐ Điện lực Việt Nam và LĐLĐ các địa Phương: Hiệu quả từ một phương pháp hoạt động
Năm 2013, tăng trưởng điện thương phẩm cả nước đạt 9,1%
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải: Ngành Điện đã có sự phát triển vượt bậc EVN gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí tại miền Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thủy điện Sơn La Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang kiểm tra công tác đảm bảo điện tết
Thứ năm , Ngày 09 / 12 / 2021
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS