Công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán điện trực tiếp đến hộ nông thôn: Năm 2010 - Cơ bản hoàn thành
Trang chủ
 Liên hệ
TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021    
                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán điện trực tiếp đến hộ nông thôn: Năm 2010 - Cơ bản hoàn thành (cập nhật ngày 6/10/2008)

Công tác tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán điện trực tiếp đến hộ nông thôn: Năm 2010- Cơ bản hoàn thành

“Không thể trông chờ, mà phải chủ động đề xuất và thực hiện các giải pháp” được xem là mấu chốt của vấn đề nhằm đảm bảo mục tiêu đến tháng 6/2010, các công ty điện lực cơ bản hoàn thành tiếp nhận toàn bộ lưới điện hạ áp để mở rộng bán điện trực tiếp đến các hộ tiêu thụ điện nông thôn trong toàn quốc.
 
Hội nghị triển khai Chương trình điện lực tiếp nhận lưới điện hạ áp và bán điện trực tiếp đến hộ dân nông thôn
(LĐHA&BĐTTĐHNT) giai đoạn 2008 – 2010 vừa diễn ra tại Hà Nội. Có thể khẳng định rằng, cùng với chương trình xóa bán tổng, tiếp nhận LĐHA&BĐTTĐHNT được EVN thực hiện từ những năm 1998 đến nay đã đem lại những lợi ích thiết thực. Cụ thể, người dân nông thôn đã được hưởng chính sách giá điện Nhà nước (thấp hơn giá bán điện của các tổ chức ngoài EVN), được sử dụng điện an toàn, hiệu quả hơn. Về phần EVN, thông qua chương trình này đã từng bước mở rộng mạng lưới khách hàng, có điều kiện đầu tư cải tạo lưới điện, giảm tổn thất điện năng và phục vụ người tiêu dùng điện ngày càng tốt hơn.
 
Từ tính thiết thực của chương trình tiếp nhận LĐHA&BĐTTĐHNT, giữa tháng 6/2008, Hội đồng quản trị EVN đã thông qua Nghị quyết về chủ trương tiếp nhận LĐHANT. Trên tinh thần Nghị quyết này, Tổng giám đốc EVN đã giao nhiệm vụ cho giám đốc các công ty điện lực, các công ty TNHHMTV Điện lực, giám đốc các điện lực tỉnh, thành phố khẩn trương thực hiện chương trình tiếp nhận LĐHA&BĐTTĐHNT giai đoạn 2008 – 2010 với mục tiêu phấn đấu đến tháng 6/2010 các đơn vị hoàn thành cơ bản việc tiếp nhận toàn bộ LĐHA&BĐTTĐHNT; tiến tới thống nhất giá bán điện sinh hoạt trên toàn quốc (để thực hiện đúng chính sách giá điện cho người nghèo của Chính  phủ, thống nhất giá điện giữa khu vực thành thị và nông thôn). Đồng thời, tạo lập các điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện chương trình cổ phần hóa các công ty điện lực, TNHHMTV điện lực và thực hiện thị trường điện theo quy định của Luật Điện lực.
 
Cho đến thời điểm hiện tại, các công ty điện lực, công ty TNHHMTV điện lực đều đã xây dựng chương trình triển khai, lập đề án tiếp nhận LĐHA&BĐTTĐHNT trên địa bàn quản lý. Tuy nhiên, để đảm bảo công tác tiếp nhận LĐHA&BĐTTĐHNT hiệu quả, phấn đấu đạt mục tiêu mà EVN đề ra thì vẫn còn những lo ngại cần tháo gỡ. Cụ thể là vấn đề vốn, trong bối cảnh tài chính của EVN và các công ty điện lực hiện nay thì việc đáp ứng số vốn lên đến nhiều nghìn tỷ đồng trong thời gian ngắn để đảm bảo giải quyết ngay các yêu cầu kỹ thuật và giảm tổn thất điện năng là khó khả thi nên cần phải có thời gian và phải tiến hành từng bước. Thứ nữa là đối mặt với nguy cơ không bàn giao lưới điện của các công ty, hợp tác xã bán điện có quyền lợi lớn từ việc hưởng chênh lệch giá bán điện giữa giá bán buôn do Chính phủ quy định với giá bán lẻ (Giá bán buôn chỉ 390 đồng/kWh trong khi bán lẻ lên đến 700 đồng/kWh) tại nhiều địa phương. Vấn đề hoàn trả vốn, giải quyết lao động dôi dư cũng gây ra những khó khăn nhất định trong việc tiếp nhận LĐHA&BĐTTĐHNT (do các tổ chức quản lý điện nông thôn ở các địa phương đã được thành lập theo quy định của pháp luật yêu cầu hoàn trả vốn đầu tư, yêu cầu giải quyết các lao động hợp đồng theo các chế độ chính sách Nhà nước).
 
Tháo gỡ những vướng mắc này, đại diện Ban kinh doanh và Điện nông thôn EVN, ông Lê Văn Chuyển cho biết: Về cơ chế vốn đầu tư cải tạo LĐHA sau tiếp nhận, EVN sẽ để lại phần chênh lệch doanh thu điện sau khi tiếp nhận trong 36 tháng cho đơn vị trực tiếp thực hiện (EVN để lại cho công ty, công ty để lại cho điện lực) sử dụng vào việc chi cho quản lý điện nông thôn sau khi tiếp nhận (sửa chữa, cải tạo, thuê dịch vụ). Phương pháp xác định phần chênh lệch doanh thu để lại dự kiến theo nguyên tắc lấy doanh thu thực tế (chưa VAT) bán lẻ cho khách hàng sau công tơ tổng trừ đi doanh thu tại công tơ tổng. Ưu tiên bố trí vốn khấu hao cơ bản, sửa chữa lớn cho việc thay công tơ cũ ngay sau khi tiếp nhận. Trên cơ sở lựa chọn những nguồn vốn phù hợp, ưu tiên các nguồn vốn vay ưu đãi từ các khoản vay ODA, vốn vay ưu đãi của các tổ chức kinh tế khác cho các công ty điện lực để thực hiện nhanh chương trình. Phần vốn cụ thể do các công ty điện lực chủ động bố trí và phê duyệt theo phương án của công ty lựa chọn trên cơ sở phân cấp của Hội đồng quản trị.
 
Tạo thuận lợi trong việc tiếp nhận lưới điện LĐHA&BĐTTĐHNT tại các địa phương, giám đốc các công ty điện lực trực tiếp hoặc ủy quyền cho giám đốc điện lực tỉnh, thành phố báo cáo và đề nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh thành cho phép tiếp nhận lưới điện LĐHA&BĐTTĐHNT trên toàn tỉnh. Từ chủ trương của tỉnh, các điện lực sẽ làm việc với UBND huyện, xã. Trường hợp địa phương yêu cầu hoàn trả vốn đầu tư cho LĐHA, thì chỉ thực hiện kể từ khi triển khai chương trình và có ký biên bản thỏa thuận (không hồi tố) và thực hiện hoàn trả dần phần vốn đầu tư thuộc vốn góp của dân, tổ chức tư nhân bỏ ra trong giá trị tài sản còn lại của LĐHANT tiếp nhận từ nguồn vốn khấu hao cơ bản của tài sản LĐHANT mà công ty điện lực đã tiếp nhận. Trong trường hợp hoàn vốn thì cần có hội đồng định giá tài sản với sự tham gia của sở tài chính, sở công thương để quy định rõ hồ sơ và các nguyên tắc định giá tài sản, đảm bảo công khai, minh bạch.
 
Để lưới điện hạ áp nông thôn sau khi tiếp nhận vận hành an toàn và hiệu quả, các điện lực cần tiếp tục phát triển mô hình dịch vụ bán lẻ điện năng, trong đó ưu tiên ký hợp đồng dịch vụ bán lẻ điện năng với các tổ chức, cá nhân quản lý điện nông thôn của địa phương. Việc phát triển hệ thống dịch vụ bán lẻ điện năng về căn bản cũng sẽ giải quyết  một phần lao động dôi dư của các hợp tác xã, các tổ chức tư nhân bán điện trước đây. Đồng thời, thu hút sự tham gia của người dân và các tổ chức kinh tế tại địa phương.
 
Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị, Phó tổng Giám đốc EVN - ông Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng: Mấu chốt của mọi khó khăn vẫn là ở chỗ lãnh đạo các công ty, các điện lực cần phải nỗ lực đề xuất và quyết liệt trong việc thực hiện các giải pháp đề ra trong việc tiếp nhận LĐHA&BĐTTĐHNT. Mặc dù, EVN sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi trong điều kiện có thể về các nguồn vốn đầu tư cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn sau khi tiếp nhận, nhưng về cơ bản, các điện lực phải nỗ lực tự tìm kiếm các nguồn vốn vay khác để cải tạo lưới điện, giảm tỷ lệ tổn thất điện năng và tăng phần chênh lệch có được từ phần doanh thu EVN để lại, đảm bảo hiệu quả của chương trình. Cách thức triển khai việc tiếp nhận LĐHANT cũng phải hợp lý, sáng tạo, dựa trên thực tế tại từng địa phương, việc tiếp nhận có thể không nhất thiết phải triển khai rộng khắp trên toàn huyện mà có thể triển khai tại từng xã (nếu thấy thuận lợi). Nếu gặp phải sự cản trở của các tổ chức bán điện ngoài EVN, các cá nhân không vì lợi ích chung thì cần tranh thủ tối đa sự ủng hộ của chính quyền địa phương, kiên trì thuyết phục, nếu cần thiết thì phối hợp với các tổ chức, đoàn thể tại địa phương tổ chức họp xã viên, họp dân để tranh thủ ý kiến đồng thuận. Việc tiếp nhận LĐHANT phải đi liền với đầu tư cải tạo và tăng cường các biện pháp quản lý hiệu quả.
 
Tại Hội nghị, ông Nguyễn Mạnh Hùng cũng yêu cầu các Ban Kinh doanh Điện nông thôn, Kế hoạch, Tài chính, Kỹ thuật lưới điện khẩn trương hoàn thành các công việc được EVN giao liên quan đến Chương trình tiếp nhận LĐHA&BĐTTĐHNT. Trong những năm đầu tiên khi đẩy mạnh chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp chắc chắn tỷ lệ tổn thất điện năng sẽ tăng cao, vì vậy Ban Kỹ thuật lưới điện cần khẩn trương tập hợp số liệu về phần tổn thất điện năng tăng thêm do tiếp nhận LĐHANT để EVN trình Chính phủ, Bộ Công Thương để đề nghị điều chỉnh lại mục tiêu chung của chương trình giảm tổn thất điện năng tương ứng với phần tăng thêm. Giao cho Ban Thi đua tuyên truyền hợp tác chặt chẽ với Ban Kinh doanh điện nông thôn xây dựng và triển khai các kế hoạch tuyên truyền để người dân hiểu và ủng hộ chương trình tiếp nhận LĐHA&BĐTTĐHNT trong giai đoạn 2008 – 2010 của EVN, cũng như hiểu rõ lý do EVN điều chỉnh tỷ lệ tổn thất điện năng.
 
3.854 Là số xã đã được các công ty điện lực thuộc EVN tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn (LĐHANT) trên tổng số 8.843 xã của cả nước từ 1998 đến nay. Hiện, số khách hàng nông thôn được mua điện trực tiếp của EVN là 5.729.980 trên tổng số hơn 13,1 triệu hộ dân nông thôn. Từ đó, số lượng khách hàng trực tiếp của EVN cũng tăng từ 1,92 triệu khách hàng (năm 1995) lên trên 11,57 triệu khách hàng tính đến tháng 6/2008.
 
Theo: TCĐL số 8/2008
 

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San
Công bố Quyết định và bàn giao chức vụ Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNSPC Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi
Lễ ký biên bản bàn giao chức năng nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN
Công ty Truyền tải điện 1 đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất
Khai trương Nhà truyền thống ngành Điện lực Việt Nam
Bão số 4 gây mất điện nhiều lộ đường dây tại Bình Định và Phú Yên
Bàn giao chức danh Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc EVNNPC
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu đẩy nhanh tiến độ Trung tâm Điện lực Duyên Hải
EVNNPC: 45 năm thắp sáng ánh điện Miền Bắc
Điện đã sáng nơi đảo tiền tiêu
Chính thức đóng điện lưới quốc gia cho đảo Lý Sơn Những kíp trực “xuyên” ca
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Phát điện 2
Hóa đơn tiền điện tăng hay giảm tùy thuộc vào mức độ tiêu thụ của khách hàng
Nhiệt điện Phú Mỹ với mốc son 200 tỷ kWh điện
Không có sự cố bất thường nào ở Thủy điện Sơn La sau 3 trận động đất Công điện thượng khẩn ứng phó với cơn bão Rammasun
Khởi công xây dựng Nhà máy Thủy điện Thác Mơ mở rộng
Đóng điện thử nghiệm ĐD 500 kV Phú Lâm - Ô Môn
Cơ quan Phát triển Pháp sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực năng lượng trong thời gian tới Chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
EVN quyết liệt thực hiện mục tiêu “Tối ưu hóa chi phí” Bài phát biểu của Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải tại Lễ kỷ niệm 20 năm ĐZ 500 kV Bắc – Nam
Điều hành linh hoạt hệ thống điện
Đóng điện thành công ĐD 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông
EVN cắt điện phục vụ thi công ĐD 500 kV Pleiku-Mỹ Phước-Cầu Bông
Khánh thành công trình Trạm biến áp 110 kV Sông Mã Giờ trái đất 2014: Không chỉ tắt điện 1 giờ
Phấn đấu đưa Dự án Nhà máy Thủy điện Lai Châu về đích trước 1 năm
Chủ tịch HĐTV EVN thăm và làm việc với Điện lực Phú Quý Tết nguyên đán 2014, dự kiến công trường thủy điện Lai Châu sẽ được nghỉ Tết
Năm 2014: Mục tiêu giảm tổn thất điện năng ở mức 8,45% Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng tiếp và làm việc với Tập đoàn Janakuasa
Bloomberg: Thiếu điện đe dọa kinh tế Việt Nam EVN HANOI triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng Giờ trái đất 2014 Năm 2014, sẽ có quy trình vận hành liên hồ chứa thủy điện
Chính thức phát động chiến dịch Giờ trái đất 2014 tại Việt Nam
Tổng giám đốc EVN Phạm Lê Thanh tiếp Phó chủ tịch Tập đoàn Alstom Gần 93% diện tích đã có nước gieo cấy vụ Đông Xuân
Pháp tìm kiếm cơ hội hợp tác về điện gió với EVN
Ngày hội tiết kiệm điện  2013: Hãy sử dụng điện có hiệu quả Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn Điện lực Nhật Bản thiết lập quan hệ hợp tác
EVN đảm bảo cung ứng điện an toàn ổn định trong các ngày lễ, Tết EVN CPC và Ngân hàng Bưu điện Liên Việt hợp tác cung cấp dịch vụ thanh toán tiền điện
Khởi công xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Những mảnh ghép ở trạm 500 kV Sơn La
EVN và VTV là đối tác chiến lược của nhau  Họp báo công bố về giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2011 Đại hội Đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc lần thứ XI nhiệm kỳ 2013 - 2018
EVN và Vietinbank ký hợp đồng tín dụng dự án Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 3 Công bố quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Không gây áp lực cho người làm việc trong lĩnh vực điện hạt nhân
Truyền tải điện Tây Bắc và Công an tỉnh Sơn La phối hợp hiệu quả bảo vệ lưới điện truyền tải
Hạ thành công roto trọng lượng 1000 tấn tổ máy cuối cùng Nhà máy Thủy điện Sơn La
 EVN CPC không ngừng nâng cao chất lượng điện năng cung cấp cho nước bạn Lào Sẽ mở rộng Nhà máy Thủy điện Đa Nhim
Thủ tướng yêu cầu điều chỉnh giá điện nhưng phải kìm lạm phát
Khởi công xây dựng đường dây 110 kV Sơn La - Sông Mã
Thủy điện Sơn La: Công trường hạnh phúc
 Năm 2020: Việt Nam đưa vào hoạt động tổ máy điện hạt nhân đầu tiên Cần đưa nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả vào các trường đại học và cao đẳng.
Tiếp nhận lưới điện hạ thế nông thôn, cái khó vẫn là nguồn vốn Phối hợp giữa CĐ Điện lực Việt Nam và LĐLĐ các địa Phương: Hiệu quả từ một phương pháp hoạt động
Năm 2013, tăng trưởng điện thương phẩm cả nước đạt 9,1%
Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải: Ngành Điện đã có sự phát triển vượt bậc EVN gặp mặt chúc Tết cán bộ hưu trí tại miền Bắc
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Thủy điện Sơn La Thứ trưởng Bộ Công Thương Lê Dương Quang kiểm tra công tác đảm bảo điện tết
Chủ nhật , Ngày 05 / 12 / 2021
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS