SBM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Trang chủ
 Liên hệ

TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 -  CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 08 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NÀ TẨU (25/01/2014 - 25/01/2022)

 

                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
SBM tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (cập nhật ngày 16/6/2021)
 
       Chiều ngày 15/06/2021, tại Hội trường tầng 3 – Số 3, An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với mục đích tổng kết SXKD năm 2020, thông qua kế hoạch dự kiến giai đoạn 2021-2025 và một số vấn đề liên quan đến Đại hội đồng và Cổ đông Công ty.
       Đại hội có sự tham dự của:
         + Các Ủy viên hội đồng quản trị Công ty;
         + Các Thành viên Ban kiểm soát Công ty;
         + Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
         + Các Cổ đông tham dự;
         + Các vị khách mời…
 
 
 
 
                                                              Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ, đúng giờ,
                                                thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K về việc Phòng chống dịch Covid –19 của Bộ y tế
 
 
                                                        Bà: Nguyễn Thị Thảo (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu dự Đại hội
 
       Tổng số cổ phần của các Cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là 35.175.106 cổ phần, chiếm 90,19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.
 
 
                                               Ông: Tường Thế Huy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với Đại hội kết quả
                                                                     và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
 
       Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban kiểm phiếu Đại hội như sau:
       Đoàn chủ tịch:
       - Ông: Nguyễn Văn Chiến - Chủ tịch HĐQT chuyên trách - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
       - Ông: Vũ Minh Tú - Ủy viên HĐQT, Giám đốc Công ty - Thành viên
 
 
       Ban thư ký:
       - Ông: Nguyễn Văn Minh - Trưởng BKS chuyên trách - Trưởng ban
       - Ông: Vũ Văn Năm - Thư ký HĐQT - Thành viên
 
       Ban kiểm phiếu Đại hội:
       - Ông: Nguyễn Tài Tuân   - Phó giám đốc Công ty- Trưởng ban
       - Bà: Bùi Tuyết Vân          - Kế toán trưởng - Thành viên
       - Bà: Tường Thế Huy        - Thành viên BKS - Thành viên
 
       Ông Vũ Minh Tú thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
 
 
       Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn và công bố thông tin trên cổng thông tin của UBCK để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.
       Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến, cụ thể:
   - Báo cáo công tác hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025;
   - Báo cáo kết quả SXKD năm 2020, kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2021-2025;
   - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
   - Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021;
   - Tờ trình về thù lao HĐQT, Ban kiểm soát;
   - Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhận, chia cổ tức và trích lập các quỹ;
   - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2021 (Kèm theo Dự thảo Điều lệ);
   - Tờ trình về việc Ban hành Quy chế quản trị năm 2021 (Kèm theo Dự theo Quy chế quản trị).
 
 
                        Các Cổ đông dự Đại hội đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các Báo cáo, tờ trình trình tại Đại hội và các ý kiến khác
 
 
                                                                                            Các cổ đông tham gia bỏ phiếu
 
 
       Sau gần 1/2 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội với nhiều nội dung quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến chiến lược phát triển bền vững theo mục tiêu SBM đã đặt ra.
       Với những thành quả đã đạt được trong những năm 2020, SBM đang củng cố nền tảng vững chắc để tiếp tục bứt phá mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới. Với nỗ lực quyết tâm của HĐQT, Ban điều hành cùng toàn thể cán bộ công nhân viên, SBM sẽ tập trung nguồn lực, hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao, đưa SBM ngày càng phát triển và thịnh vượng./.
 

 


 THÔNG TIN LIÊN QUAN
10 NĂM … CHẶNG ĐƯỜNG CÒN VIẾT TIẾP… Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 24/09/2016
 Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Nhà máy thủy điện Tà Cọ tròn 03 năm phát điện chính thức.
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh với công tác đền ơn đáp nghĩa Nhà máy thủy điện Nà Tẩu với công tác môi trường Lễ khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ xã Ba Vì, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội năm 2015
Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa III, nhiệm kỳ 2015 - 2017 Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 Nhà máy thủy điện Nà Tẩu 1 năm sau ngày  phát điện thương mại.
Chúc mừng Nhà máy thủy điện Tà Cọ tròn 2 năm phát điện chính thức 02 tổ máy Huấn luyện An toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2014 Thi tuyển Kỹ thuật viên cho các Nhà máy thủy điện trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Tà Cọ: Điểm sáng mô hình thủy điện nhỏ Kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các NMTĐ trực thuộc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 thành công tốt đẹp
Thông báo: Chương trình Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014-2015 Đồng chí: Tòng Thị Phóng - Ủy viên Bộ chính trị, Phó Chủ tịch Quốc Hội cùng Đoàn Đại biểu thăm và trồng cây lưu niệm tại Nhà máy thủy điện Tà Cọ, tỉnh Sơn La. Mua đấu giá thành công tài sản bán đấu giá Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Thông điệp năm 2014 của Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh Chúc mừng năm mới Xuân Giáp Ngọ 2014
Đoàn kiểm tra của Sở Công Thương Cao Bằng làm việc tại NMTĐ Nà Tẩu
Nhà máy thủy điện Nà Tẩu - 04 năm (25/01/2014 - 25/01/2018) - Dấu ấn của những đổi thay
Chương trình nghỉ dưỡng sức cho CBCNV năm 2017 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN ĐINH DẬU 2017 Huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2016
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/09/2016 Gala Doanh nhân Thăng Long 2015. Bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Đại hội Tổ Công đoàn các Nhà máy thủy điện - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Tập huấn về ATVSLĐ tại Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh Tập huấn công tác PCCC tại NMTĐ Suối Sập 3, tỉnh Sơn La. Thi tuyển vị trí Trưởng phòng Tổ chức - hành chính
Giao hữu bóng giữa khối văn phòng Công ty và lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện NMTĐ Tà Cọ  Khai giảng lớp tập huấn chuyên đề điều độ hệ thống điện Công ty tư vấn độc lập Jaco, Nhật Bản thẩm định dự án NMTĐ Tà Cọ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo cơ chế phát triển sạch CDM.
Trận giao hữu bóng đá chào mừng ngày thành lập Công ty Thành tích, sự ghi nhận của Đảng và nhà nước đối với SBM Giải bóng đá Cúp Doanh nhân Sơn La lần thứ nhất năm 2011.
Giải bóng đá giao hữu “TOPACO mở rộng” chào mừng ngày Quốc khánh 02/09/2011. Thông báo lịch thi tuyển Cán bộ kế hoạch đầu tư và kỹ sư vận hành nhà máy thủy điện. Trận giao hữu bóng đá lượt về chào mừng 80 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM.
Kết quả tuyển dụng vòng 03 Kết quả thi tuyển vòng 2
Giao lưu bóng đá kỷ niệm 4 năm ngày thành lập công ty Tin ngắn
Tin ngắn (11/2/2011)
Tin ngắn
Tin ngắn (20/1/2011)
Tin ngắn
Tin ngắn (18/11/2010)
Kết quả thi tuyển vòng 02
Thông báo mời thầu Chuyến đến thăm và làm việc của bên tư vấn TUVNORD tại nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 về dự án CDM. Tin ngắn
Tin ngắn (12/8/2009)
Tin tức
Tin tức (8/7/2009)
Tin ngắn
Tin ngắn (18/6/2009)
Tin tức
Tin tức (1/6/2009)
Thông báo mời thầu Tin ngắn
Tin ngắn (20/3/2009)
LỄ MỞ THẦU
LỄ MỞ THẦU (19/3/2009)
Thông Báo
Thông Báo (6/2/2009)
Hợp đồng bảo hiểm rủi ro Thông báo mời thầu
Ký hợp đồng mua bán giảm phát thải CDM Dự án Thuỷ điện Suối Sập 3 Thông tin mời thầu Các công trình dự án mà Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã và đang thực hiện.
Thông tin tài chính dự án
Thứ ba , Ngày 25 / 01 / 2022
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS