Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
Trang chủ
 Liên hệ
TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021    
                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 (cập nhật ngày 13/8/2018)
Thực hiện Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH XIII do Quốc hội khóa XIII nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016;
Được sự nhất trí của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 14h00 ngày 06 tháng 8 năm 2018 tại phòng họp Công ty, số 3 An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội. Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 06/08/2018 với mục đích bầu bổ sung Ủy viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018 - 2023 và  tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2018.
Đại hội có sự tham dự của:
+ Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
+ Các thành viên Ban kiểm soát Công ty;
+ Ban giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;
+ Các Trưởng, Phó phòng trực thuộc Công ty;
+ Và sự có mặt tham dự của 23 Cổ đông đại diện trực tiếp và nhận ủy quyền/291 Cổ đông (Tổ chức và cá nhân);
+ Các vị khách mời…
 
                                                            Bà Nguyễn Thị Thảo (BTC) tuyên bố lý do và giới thiệu
                                           Đại biểu dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thức nhất năm 2018
 

                                                 Các Cổ đông và khách mời đã về dự họp Đại hội đầy đủ và đúng giờ

Ban kiểm tra tư cách Cổ đông báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông về dự Đại hội, gồm tổng số cổ phần của các cổ đông và người được ủy quyền tham dự Đại hội là: 32.424.548 cổ phần/39.000.000 cổ phần, chiếm 81,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Do đó, cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất ngày 06/08/2018 đủ điều kiện để tiến hành theo quy định của Pháp luật.

                                               Ông Tường Thế Huy - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo với
                                                Đại hội kết quả và Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
 
Đại hội đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội; Ban thư ký; Ban bầu cử như sau:
           * Đoàn chủ tịch:
            - Ông: Vũ Minh Tú - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
            - Ông: Lại Hợp Quốc - Ủy viên
 

                                            Đoàn chủ tịch (Ảnh từ trái qua phải: Ông Lại Hợp Quốc, Ông Vũ Minh Tú)

           * Ban thư ký:
           - Bà:   Nguyễn Thị Chang - Trưởng BKS - Trưởng Ban
           - Ông: Nguyễn Văn Minh - Thành viên
 
           * Ban kiểm phiếu:
- Ông: Nguyễn Tài Tuân - Phó giám đốc - Trưởng ban
- Bà:   Bùi Tuyết Vân - Kế toán trưởng - Thành viên
- Ông: Tường Thế Huy - Thành viên BKS - Thành viên
 
            Ông Vũ Minh Tú thay mặt Đoàn chủ tịch thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội và được 100% các Cổ đông có quyền biểu quyết tại Đại hội nhất trí thông qua.
 
 
                                           Ông Vũ Minh Tú  - Phụ trách điều hành HĐQT - Chủ tịch Đoàn chủ tịch
                                                      trình bày Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội
 
Các Tài liệu liên quan đến Đại hội (các Báo cáo; Tờ trình; Tài liệu khác…) đều được gửi trực tiếp đến Quý Cổ đông và đăng tải trên Website: sbm.com.vn để Quý Cổ đông Công ty nghiên cứu trước ngày diễn ra Đại hội theo đúng quy định của Pháp luật và được Đoàn Chủ tịch chỉ định các Bộ phận liên quan trình bày trước Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018  ngày 06/08/2018

 

                                                                 Ông Lại Hợp Quốc - Ủy viên Đoàn chủ tịch trình bày
                        Tờ trình về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
 
                                                                      Bà Bùi Tuyết Vân - Kế toán trưởng trình bày
                                                         Tờ trình về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018
 
 
                                                  Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết thông qua
                 02 Tờ trình: Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023 và tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2018
 
                                              Ông Nguyễn Tài Tuân - Trưởng ban kiểm phiếu đọc quy chế đề cử, ứng cử,
                                                      bầu cử bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhiệm kỳ 2018 - 2023  
          
 

                                                                  Các cổ đông tham gia bỏ phiếu biểu quyết

Theo kết quả kiểm phiếu của Ban bầu cử, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 đã bầu bổ sung được 01 Ủy viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023: Ông Trần Đoàn Khánh. 

                                 Ông Lại Hợp Quốc - Ủy viên HĐQT tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm cùng Ông Trần Đoàn Khánh
                                                           (Từ trái qua phải: Ông Lại Hợp Quốc, Ông Trần Đoàn Khánh)
 

                                                              Ông Trần Đoàn Khánh - Ủy viên HĐQT ra mắt tại Đại hội

                                                                     Bà: Nguyễn Thị Chang - Trưởng ban thư ký đọc
                                         Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thườnglần thứ nhất năm 2018
 

                                                        Các cổ đông dự Đại hội biểu quyết nhất trí 100% quyền biểu quyết
                              thông qua Biên bản và Nghị quyết tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
 
 

                                                  Ông: Vũ Minh Tú - Chủ tịch Đoàn chủ tịch tuyên bố bế mạc Đại hội

Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018 kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm tin tưởng, phấn khởi của Các Cổ đông vào Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển và thịnh vượng hơn.

 

 

 

 

 

 

 


 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
Chủ nhật , Ngày 05 / 12 / 2021
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS