Thông báo Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Trang chủ
 Liên hệ
TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021    
                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Thông báo Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (cập nhật ngày 12/4/2019)
         Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Hội đồng quản trị - SBM thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Thời gian, địa điểm, điều kiện, nội dung và tài liệu tham khảo dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau:
* Thời gian: Từ 14h00 ngày 24 tháng 04 năm 2019.
Địa điểm: Phòng họp Hội trường tầng 3 (Số 03, đường An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội)
Thành phần:    
- Các Cổ đông hiện hữu của SBM theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 do Trung tâm lưu ký Việt Nam VSD cung cấp chốt ngày 02/04/2019.
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Khách mời do Hội đồng quản trị mời.
 
* Nội dung chi tiết: Đề nghị Quý Cổ đông nghiên cứu và tải tài liệu dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 - Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo link download sau:      
 
I. Thời gian, địa điểm, điều kiện và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
 
* Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 
* Chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019

 

I. Tài liệu tham khảo và dùng trong Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.
* Quy chế làm việc 
 
* Báo cáo của Hội đồng quản trị
 
* Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019
 
* Báo cáo kết quả ĐTXD và SXKD năm 2018 kế hoạch năm 2019
 
* Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị SBM nhiệm kỳ 2018 - 2023
 
* Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ
 
* Tờ trình thông qua về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
Thứ ba , Ngày 07 / 12 / 2021
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS