Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Trang chủ
 Liên hệ
TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021    
                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 - Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. (cập nhật ngày 29/3/2017)
 Kính đề nghị Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nghiên cứu trước tài liệu và mang theo để sử dụng trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, thời gian 14h 00, ngày 14 tháng 4 năm 2017, tại Phòng họp hội tường tầng 3 (Số 03 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội).
(Quý cổ đông tải tài liệu dùng trong Đại hội theo đường dẫn (link) hoặc xem trực tiếp hình ảnh)
 
 
1. Thông báo mời họp, giấy xác nhận, giấy ủy quyền dự Đại hội và chương trình  Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017:
           
 
 
 
 
2. Quy chế Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017
 
 
3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 
 
 
4. Báo cáo kết quả SXKD năm 2016 và kế hoạch năm 2017 
 
 
5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch năm 2017
 
6. Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2016 và lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2017
 
 
7. Tờ trình về thù lao HĐQT, BKS
Link 7: mediafire.com/file/zc6mmi2ra5383b6/10.+To+trinh+thu+lao+H%C4%90QT%2C+BKS+%28OK%29.doc
 
 
 
8. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức, trích lập các quỹ
 
 
9. Tờ trình về việc không tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
 
 
Trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh  tham dự Đại hội đầy đủ, đúng giờ./.
 

 THÔNG TIN LIÊN QUAN
Thông báo Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2018
Chủ nhật , Ngày 05 / 12 / 2021
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS