BAC MINH | CONG TY BAC MINH | CONG TY THUY DIEN BAC MINH | SBM | SBM JOINT STOCK COMPANY !
Trang chủ
 Liên hệ

TẬP THỂ CBCNV CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẮC MINH THI ĐUA LAO ĐỘNG, PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 -  CHÚC MỪNG SINH NHẬT LẦN THỨ 08 NHÀ MÁY THỦY ĐIỆN NÀ TẨU (25/01/2014 - 25/01/2022)

 

                        
VIDEO
 
Thông tin chưa cập nhật!
 
>> Xem thêm <<    
TIỆN ÍCH
(cập nhật ngày 1/1/2014)
 
- Công ty có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, kỹ sư và các cộng tác viên, chuyên viên kinh tế đã được đào tạo chính quy, có trình độ học vấn cao, có năng lực và kinh nghiệm quản lý, điều hành thi công xây dựng lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn giám sát thi công.
- Công ty có một đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm và liên kết chặt chẽ với các đối tác nước ngoài, đã ra các sản phẩm dịch vụ và tốt nhất cho khách hàng, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn trong nước.
 
1. Trình độ đội ngũ CBCNV toàn Công ty
 
STT
Trình độ
Số lượng
Ghi chú
1
Đại học và trên đại học
48
 
2
Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề
58
 
3
Lao động khác
4
 
Tổng cộng
110
 
 
2. Cán bộ chuyên môn kỹ thuật.
2.1. Công nhân kỹ thuật và cộng tác viên của Công ty:
 
STT
Cán bộ chuyên môn và kỹ thuật theo nghề
Số lượng
Bậc Thợ
1/7
2/7
3/7
4/7
1
Đội thi công xây dựng
07
 
1
4
2
2
Đội thi công điện nước
08
 
1
4
3
3
Đội thi công cơ khí
6
 
 
4
2
4
Đội trang trí nội thất
5
 
 
4
1
5
Đội vận hành máy thiết bị
4
 
 
4
 
Tổng số
30
 
2
20
8
 
2.2. Danh sách Cán bộ được cấp phép hoạt động tư vấn:
 

TT

Họ và tên

Năm sinh

Giấy phép hoạt động hành nghề

Mã số

Ngày cấp

Nơi cấp

Lĩnh vực

Loại công trình

1

Lê Đình Lượng

06/05/1969

K_S.350-0251

01/04/2009

Bộ xây dựng

Thiết kế đường dây và TBA có cấp điện áp đến 110 kV

 

2

Nguyễn Cảnh Hùng

11/07/1950

GS1.350-0311

01/01/2009

Bộ xây dựng

Giám sát TBCT, xây dựng - hoàn thiện

Lắp đặt thiết bị năng lượng CT DD, CN, T.Lợi

3

Kiều Anh Tài

06/06/1980

GS1.350-0354

15/02/2009

Bộ xây dựng

Giám sát xây dựng - hoàn thiện

Cầu đường bộ

4

Nguyễn Tài Tuân

13/04/1965

GS1.350-0347

15/20/2009

Bộ xây dựng

Giám sát xây dựng - hoàn thiện

Thủy điện

5

Phạm Đức Chiến

18/09/1980

GS1-029-00755

01/07/2010

Sở xây dựng tỉnh Yên Bái

Giám sát công tác khảo sát địa hình

Các công trình

6

Nguyễn Đức Quyết

03/04/1984

GS1-029-01025

25/04/2011

Sở xây dựng tỉnh Yên Bái

Giám sát lắp đặt hệ thống cấp thoát nước

Các công trình xây dựng DDCN, HTKT

7

Bùi Văn Sơn

04/01/1970

GS1-0241-00249

28/12/2009

Sở xây dựng tỉnh Bắc Ninh

Giám sát lắp đặt thiết bị điện

Công trình xây dựng

8

Lý Thế Điệp

25/11/1976

GS1-350-00562

13/01/2011

Sở xây dựng tỉnh Nam Định

Giám sát lắp đặt hệ thống điện

Các công trình

9

Nguyễn Văn Trường

23/03/1979

GS1-350-00565

13/01/2011

Sở xây dựng tỉnh Nam Định

Giám sát thi công xây dựng

Công trình Thủy lợi, thủy điện

10

Nguyễn Việt Phương

20/02/1979

K_S.04-1930

18/8/2006

Bộ xây dựng

Thiết kế đường dây và TBA có cấp điện áp đến 35 kV

 

11

Nguyễn Văn Hải

23/05/1969

HN2520/TKCT

18/11/2003

Bộ xây dựng

Thiết kế cấp điện đối với công trình Điện năng

 

12

Trần Hoài Nam

18/05/1979

GS1-0131-00667

20/10/2012

Sở xây dựng  tỉnh Thanh hóa

Giám sát thi công xây dựng

Công  trình thủy lợi, thủy điện

 
  
 

3. Danh sách Cán bộ công nhân viên.

 

TT

Họ và tên

Ngày sinh

Chức danh

Chuyên ngành/ Bậc

I

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1 Nguyễn Văn Chiến 25/05/1966 Chủ tịch chuyên trách Cử nhân kinh tế - CN Tài chính tín dụng

II

BAN KIỂM SOÁT

1

Nguyễn Văn Minh

10/01/1981 Trưởng Ban KS chuyên trách Cử nhân - CN QTKD
III

BAN GIÁM ĐỐC

1

Vũ Minh Tú

25/06/1978 Giám đốc Cử nhân - CN tài chính tín dụng

2

Nguyễn Tài Tuân

13/04/1965

Phó Giám đốc

Kỹ sư - CN công trình thủy điện

3 Lê Đắc Dần 10/11/1986 Phó Giám đốc Kỹ sư  - CN điện tự động hóa
 xí nghiệp công nghiệp

IV

VĂN PHÒNG SBM

1 Trần Trọng Nghĩa 07/12/1976 Q. Chánh văn phòng Cử nhân Quân sự - CN Sỹ quan chỉ huy Tham mưu Không Quân

2

Nguyễn Vân Kiều

22/10/1975

Nhân viên

Cử nhân - CN hành chính học

3

Nguyễn Thị Thảo

05/11/1989

Nhân viên

Cử nhân - CN quản trị nhân lực

4

Nguyễn T. Minh Phương

05/06/1984

Nhân viên

Cử nhân - CN quản trị văn phòng

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 13/08/1988 Nhân viên Cử nhân kinh tế - CN Tài chính Ngân hàng
6

Hoàng Lê Quý

18/10/1984 Nhân viên Lái xe
7

Nguyễn Minh Ngọc

23/12/1983 Nhân viên Lái xe
8 Vũ Văn Nam 13/10/1995 Nhân viên Lái Xe
V

PHÒNG KỸ THUẬT

     
1 Phạm Văn Hảo 21/02/1990 Phó phòng Kỹ sư - CN tự động hóa XNCN
2 Trần Văn Thiện 05/08/1994 Nhân viên Kỹ sư - CN điện CN và dân dụng
3

Trần Quang Huy

31/8/1981 Trưởng BP ATVSLĐ Kỹ sư - CN hệ thống điện
4

Hoàng Minh Quảng

15/12/1982 Nhân viên Thạc sỹ kinh tế
5

Phạm Đức Chiến

28/09/1980 Nhân viên Kỹ sư - CN trắc địa
6

Bùi Ngọc Hưng

27/09/1986 Nhân viên Kỹ sư - CN kỹ thuật đo &
 tin học công nghiệp
VI

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ TOÁN

     
1

Bùi Tuyết Vân

14/02/1981 Kế toán trưởng Cử nhân kinh tế- CN kế toán
2 Nguyễn Thị Chang 23/02/1987 Phó phòng Thạc sỹ kinh tế
3

Đặng Thị Hồng Anh

03/03/1993 Thủ quỹ Đại học - Chuyên ngành KTDN
4

Nguyễn Thị Nhung

10/05/1988 Nhân viên Cử nhân - CN kế toán tổng hợp
5

Tạ Thị Thanh Vân

27/01/1981 Nhân viên Cử nhân - CN kế toán 

6

Nhâm T. Thu Hiền

19/01/1981

Nhân viên

Cử nhân - Chuyên ngành kế toán

VII

PHÒNG KẾ HOẠCH

1

Vũ Văn Năm

20/10/1983

Trưởng phòng

Kỹ sư - CN xây dựng dân dụng
và công nghiệp

2

Đỗ Đăng Thắm

21/08/1988

Nhân viên

Cử nhân - CN QTKD

3 Bùi Thị Ngân 05/02/1987 Nhân viên Thạc sỹ kinh tế
4 Phạm Minh Đức 26/10/1988 Nhân viên Kỹ sư - CN hệ thống điện

5

Lý Thế Điệp

25/11/1976

Nhân viên

Kỹ sư - CN tự động hóa

IX

NMTĐ SUỐI SẬP 3

1

Lò Văn Thanh

10/10/1987

Giám đốc NMTĐ

Trung cấp - CN QLVH lưới điện

2

Lò Ngọc Dân

12/11/1982

Kỹ thuật viên

Trung cấp - CN hệ thống điện

3

Mà Mạnh Trường

19/11/1982

Kỹ thuật viên

Kỹ sư - CN hệ thống điện

4

Hồ Đăng Thành

27/7/1969

Trưởng ca

Bậc 2

5

Nguyễn Văn Luân

25/02/1984

ĐHV

Bậc 1

6

Hoàng Hữu Hiệu

16/10/1982

Trưởng ca

Bậc 2

7

Hà Văn Quỳnh

05/02/1985

Trưởng ca

Bậc 3

8

Mà Mạnh Thắng

23/06/1988

Trưởng ca

Bậc 2 

9

Đinh Văn Thành

26/03/1973

ĐHV

Bậc 1

10

Nguyễn Mạnh Chiến

04/12/1984

ĐHV

Bậc 4

11

Đinh Văn Minh

17/02/1984

ĐHV

Bậc 2

12

Vì Văn Uyên

12/02/1981

ĐHV

Bậc 1

13

Cầm Mạnh Duy

18/3/1992

ĐHV

Bậc 2

14

Đinh Văn Chinh

28/03/1982

ĐHV

Bậc 2

15

Lê Thanh Hường

09/01/1988

ĐHV

Bậc 1

16

Ngần Thị Danh

20/10/1985

Hành chính

Cử nhân ngoại ngữ - CN Tiếng anh

17

Sa Thị Nhung

01/09/1985

Hành chính

Trung cấp - CN QLSC ĐZ&TBA

X

NMTĐ TÀ CỌ VÀ NẬM CÔNG 3

1

Lò Văn Thìn

30/5/1988

 Giám đốc 

Kỹ sư - Chuyên ngành Tự động hóa XNCN

2

Nguyễn Đình Mỹ

05/02/1991

P. Giám đốc  

Kỹ sư - Chuyên ngành kỹ thuật điện

3

Quàng Văn Thư

25/06/1988

Kỹ thuật viên

CĐ – CN hệ thống điện

4

Dương Văn Tuyến

21/01/1988

Kỹ thuật viên

TC – CN Quản lý ĐZ và TBA

5

Vũ Đức Hiển

12/08/1987

Trưởng ca

Bậc 2

6

Vũ Minh Khuê

21/08/1987

Trưởng ca

Bậc 1

7

Trần Trọng Quang

18/05/1987

Trưởng ca

Bậc 1

8

Trịnh Văn Hòa

15/01/1984

ĐHV

Bậc 2

9

Đoàn Đình Quang

13/11/1986

Trưởng ca

Bậc 1

10

Phạm Anh Tuấn

03/09/1989

Trưởng ca

Bậc 2

11

Phạm Văn Thưởng

30/05/1988

Trưởng ca

Bậc 2

12

Tường Thế Tuyên

10/08/1987

ĐHV

Bậc 1

13

Bùi Anh Linh

17/03/1988

ĐHV

Bậc 2

14

Trần Đức Trọng

10/10/1988

ĐHV

Bậc 1

15

Lê Việt Thắng

19/11/1988

ĐHV

Bậc 1

16

Trần Văn Hiệp

26/7/1986

ĐHV

Bậc 1

17

Tòng Văn Hoàng

06/03/1986

ĐHV

Bậc 2

18

Nguyễn Bá Nguyện

06/01/1985

ĐHV

Bậc 2

19

Nguyễn Duy Thành

28/9/1987

Trưởng ca

Bậc 2

20

Lò Văn Kích

16/5/1991

ĐHV

Bậc 1

21

Hoàng Đại Cương

04/05/1985

ĐHV

Bậc 2

22

Lò Văn Chung

23/09/1986

ĐHV

Bậc 2

23

Lò Văn Hưng

19/10/1986

ĐHV

Bậc 1

24

Vũ Duy Tân

16/2/1994

ĐHV

Bậc 1

25

Hoàng Thành Long

10/7/1991

ĐHV

Bậc 1

26

Phạm Tiến Hồng

31/7/1984

ĐHV

Bậc 1

27

Nguyễn Duy Tùng

25/8/1990

ĐHV

Bậc 1

28

Nguyễn Văn Tuấn

18/11/1980

Tưởng ca

Bậc 1

29

Bùi Văn Sơn

04/01/1971

Hành chính

Kỹ sư - CN điện kí hóa

30

Chu Thị Thọ

23/11/1985

Hành chính

Cao đẳng - CN QLSC ĐZ&TBA

31

Lường Thị Hằng

01/05/1982

Hành chính

Kỹ sư - CN hệ thống điện

32

Hà Thị Phương

12/06/1989 Hành chính Trung cấp CN giáo dục tiểu học

XI

NMTĐ THOONG GÓT

1

Phạm Quốc Toản

15/02/1972

Giám đốc NM

Kỹ sư - CN Điện tự động hóa

2

Trần Văn Mạnh

17/6/1984

P. Giám đốc

Kỹ sư - Chuyên ngành Điện công nghiệp

3

Nông Mạnh Dũng

17/02/1969

Trưởng ca

Bậc 2

4

Đỗ Trọng Khôi

15/02/1986

ĐHV

Bậc 1

5

Tô Văn Bàn

25/09/1964

ĐHV

Bậc 3

6

La Văn Hải

20/01/1969

Trưởng ca

Bậc 1

7

Ngân Bá Băng

12/02/1965

ĐHV

Bậc 2

8

Ngọc Văn Tuyền

01/04/1971

Trưởng ca

Bậc 2

9

Đinh Thị Hợp

13/12/1977

ĐHV

Bậc 2

10

Nông Đức Luân

03/02/1985

ĐHV

Bậc 2

11

Hoàng Văn Tài

15/07/1972

ĐHV

Bậc 2

12

Trần Văn Giang

19/03/1972

ĐHV

Bậc 3

13

Hoàng Văn Kiềm

25/03/1965

ĐHV

Bậc 1

14

Phạm Văn Hào

06/09/1990

Trưởng ca

Bậc 3

15

Nông Văn Tuấn

05/11/1992

ĐHV

Bậc 1

16

Ngân Thị Hành

02/09/1988

Hành chính

 ĐH sư phạm Toán

XII

NMTĐ NÀ TẨU

1 Thiều Hà Thoại 03/09/1987 Giám đốc Kỹ sư - CN Hệ thống điện
2 Đàm Đình Hoạt 25/03/1989 Kỹ thuật viên Kỹ sư - Tự động hóa XNCN

3

Ma Anh Quý

08/08/1993

Kỹ thuật viên

Kỹ sư - CN kỹ thuật điện - điện tử

4

Hoàng Huy Khánh

13/10/1992

Kỹ thuật viên

Kỹ sư – CN hệ thống điện

5

Hoàng Thị Huế

25/10/1994 Hành chính Cao đẳng nghề - CN hệ Thống điện

6

Bế Ngọc Phong

03/09/1987

Trưởng ca

Bậc 2

7

Hoàng Nguyễn Trọng

25/01/1975

ĐHV

Bậc 2

8

Liêu Mạnh Cường

17/11/1989

ĐHV

Bậc 1

9

Hoàng Đình Vĩnh

26/11/1971

ĐHV

Bậc 2

10

Linh Quang Hưng

10/10/1965

ĐHV

Bậc 1

11

Bế Ích Trực

23/06/1984

ĐHV

Bậc 2

12

Nông Xuân Diệu

12/08/1990

Trưởng ca

Bậc 2

13

Hoàng Văn Khanh

28/04/1990

Trưởng ca

Bậc 1

14

Tống Hoàng Hiếu

15/09/1991

ĐHV Bậc 1

15

Đàm Văn Huân 02/07/1993 ĐHV Bậc 1

 

 

 

Trang:
1
Thứ ba , Ngày 25 / 01 / 2022
Trang chủ Giới thiệuTin hoạt độngDự án đầu tưThông tin tài chínhLĩnh vực hoạt độngTuyển dụng  Liên hệ
Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
Địa chỉ: 20 Trần Nguyên Hãn - Phường Lý Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: (04) 37764615 - Fax: (04) 37764614
  Copyright@ by Bac Minh 2007 - Bản quyền thuộc về Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tất cả các quyền Design by WEBS