• Giới Thiệu
 • Quan hệ cổ đông
 • Tin hoạt động
 • Thông tin tài chính
 • Video
 • Tin nổi bật
 • Thư viện ảnh
 • Thông tin tài chính (Menu)
 • Dự án đầu tư
 • Tuyển dụng
 • 27/03/2023

  Năm 2023 – đánh dấu năm thứ 15 Việt Nam tham gia hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất tại Việt Nam do Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) tại Việt Nam, Bộ Công Thương đồng chủ trì. Chiến dịch đã thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của 63 tỉnh thành phố cùng đông đảo các tầng lớp nhân dân, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) là một trong những đơn vị điển hình luôn quan tâm và tích cực phối …

  21/03/2023

  Ngày 18/3, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2023 với chủ đề "Tiết kiệm điện - thành thói quen” …

  20/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tại …

  16/03/2023

  Công ty Dịch vụ Điện lực miền Bắc (NPSC) là đơn vị trực thuộc Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC), có trụ sở chính đóng tại Hà Nội và 24 Xí nghiệp trực thuộc tại 24 …

  15/03/2023

  Download file tài liệu Báo cáo thường niên năm 2022 tại đây: https://drive.google.com/file/d/10RxQnvcWQrEy756G07ieQfn0m17Ibm0P/view?usp=sharing …

  13/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại …

  13/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Nghị quyết của HĐQT về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 tại …

  10/03/2023

  Buổi sáng đầu tuần, nhận được điện thoại của Em: “Chị ơi, ngày 10/3 Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 tròn 9 tuổi. Nhà máy kính mời Ban lãnh đạo Công ty và Anh chị em dưới Văn …

  07/03/2023

  Download file tài liệu CBTT Báo cáo tài chính năm 2022 và giải trình Lợi nhuận sau thuế tại …

  06/03/2023

  Đây là chủ đề tại Lễ kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8/3) và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng của Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc tổ chức sáng 3/3/2023. Đến …