Báo cáo tài chính bán niên 2017

Download file tài liệu báo cáo tài chính bán niên 2017 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/1997tbvxp03lb4g/sbm239_BCTC_ban_nien_2017_chuan.pdf/file