Báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019

Download file báo cáo tài chính tổng hợp Quý I năm 2019 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/9hd79k1ou10ht6r/Bao_cao_tai_chinh_tong_hop_Quy_1_nam_2019.pdf/file