Báo cáo thường niên năm 2018

Download file báo cáo thường niên 2018 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/cvt8tuc2ua3soic/Baocaothuongniennam2018.pdf/file