Báo cáo tổng hợp Quý III năm 2019

Download file tài liệu báo cáo tổng hợp Quý III năm 2019 tại đây:

https://www.mediafire.com/file/jliz3ca3q8kfen7/BCTC_tong_hop_quy_III_nam_2019.pdf/file