Dự án thủy điện Nậm Công 3

  • Dự án thủy điện Tà Cọ
  • Dự án thủy điện Suối Sập 3
  • Dự án thủy điện Nà Tẩu
  • Dự án thủy điện Nậm Công 3
  • 19/02/2014

            Ngày 04/01/2014, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã chính thức ký hợp đồng mua bán Nhà máy thủy điện Nậm Công 3, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La với Công ty cổ phần Lilama 10.                      Để phục vụ nhu cầu sử dung điện của nhân dân các huyện biên giới tỉnh Sơn La (huyện Sông Mã và Sốp Cộp) và tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của NMTĐ Nậm Công 3, Công ty cổ phần đầu …