Dự án thủy điện Tà Cọ

 • Dự án thủy điện Tà Cọ
 • Dự án thủy điện Suối Sập 3
 • Dự án thủy điện Nà Tẩu
 • Dự án thủy điện Nậm Công 3
 • 09/01/2009

  Thuỷ điện Tà Cọ xây dựng trên suối Nậm Công ( phụ lưu cấp 1 của Sông Mã). Địa điểm xây dựng công trình nằm trên địa bàn bản Tà Cọ, Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Cách thị trấn Sông Mã khoảng 25km vè phía Tây Bắc. I. GIỚI THIỆU CHUNG Tên công trình: Công trình thuỷ điện Tà Cọ Địa điểm xây dựng: Bản Tà Cọ, Xã Sốp Cộp, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La Cách thị trấn Sông Mã khoảng 25km …

  02/07/0202

  Để đảm bảo tiến độ phát điện theo kế hoạch, các hạng mục thi công trên công trường thủy điện Tà Cọ dần được hoàn thiện. Dưới đây là một số hình các hạng mục như tuyến …