Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 27/10/2021

  Download file: Công bố thông tin về kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ tại đây: https://drive.google.com/file/d/1dvs2HedELaalsxGaipVkxXxObHSTXlgd/view?usp=sharing …

  01/10/2021

  Nội dung thay đổi nhân sự Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh như sau: 1. Công văn số 273/QLCĐ-SBM/CBTT ngày 1/10/2021 về công bố thông tin trên cổng thông tin điện …

  30/06/2021

  Download file: Công bố thông tin trên cổng thông tin điện tử của Uỷ ban chứng khoán Nhà nước và SGDCK Hà Nội tại …

  16/06/2021

  Download Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tại đây: https://drive.google.com/file/d/1IS55vvidCUdb6q6eORpbIQNPGl5fPjH7/view?usp=sharing …

  16/06/2021

   Chiều ngày 15/06/2021, tại Hội trường tầng 3 - Số 3, An Dương, P. Yên Phụ, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội …

  21/05/2021

  Thực hiện Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được sửa đổi và thông qua ngày 08 tháng 04 năm 2016. Hội đồng quản trị - SBM thông báo đến …

  29/04/2021

  Download file tài liệu Báo cáo về ngày trở thành cổ đông lớn, nhà đầu tư nắm giữ từ 5% trở lên cổ phiếu đối với Công ty TNHH Jerad tại …

  08/04/2021

  Download biên bản, nghị quyết Gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 tại …

  17/01/2021

  Download file Công bố thông tin thông báo về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiểu SBM tại …