Thông tin pháp lý

 • Thông tin khác (QH cổ đông)
 • Quan hệ cổ đông/Nhà đầu tư
 • Thông tin pháp lý
 • BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN
 • 24/01/2022

  Download file Công bố thông tin Giấy đăng ký kinh doanh tại đây: https://www.mediafire.com/file/5iho2zjmwzjc959/CBTT+dang+ky+kinh+doanh+lan+11.pdf/file …

  13/11/2019

  Download file tài liệu tại đây:  http://www.mediafire.com/file/m7il25jkaq4tjys/Cong_bo_thong_tin_cham_dut_hoa_dong_chi_nhanh_tai_Thai_Binh.pdf/file …

  07/05/2018

  1. Hội đồng quản trị:         - Ông: Lê Đình Lượng                      - Chủ tịch HĐQT         - Ông: Lại Hợp Quốc                        - Ủy viên HĐQT         - Bà: …

  09/06/2010

  Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh được thành lập ngày 12/02/2010 với tổng số vốn điều lệ là: 250 tỷ đồng, do 04 cổ đông sáng lập là: Công đoàn Tổng công ty Điện …