Thư viện ảnh

  • Thư viện ảnh
  • Thư viện video
  • Thư viện ảnh

    Do yêu cầu nghiêm ngặt trong công tác sản xuất vận hành, cung ứng điện năng và đảm bảo an ninh năng lượng, Quý III/2022 các NMTĐ trực thuộc SBM chính thức bước vào giai đoạn bình thường mới nhưng vẫn chú trọng phòng chống dịch Covid-19. Giai đoạn đại dịch Covid-19 bùng nổ, nhờ có tầm nhìn xa, sự chỉ đạo đúng đắn của Ban điều hành SBM trong công tác phòng chống dịch; Đồng thời, Chính quyền địa …