Góc 5S

 • Tin tức SBM
 • Góc 5S
 • Tin tức ngành Điện
 • 27/08/2018

  Năm 2012, NMTĐ Suối Sập 3 là đơn vị đầu tiên đã triển khai làm điểm để thực hiện 5S. Sau đó, Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) chính thức phát động thực hiện …

  02/10/2012

  Ngày 20/8/2012 đoàn chuyên gia đánh giá về thực hành tốt 5S của Trung tâm năng suất Việt Nam (VPC) đã tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng 5S tại nhà máy thủy điện Suối …

  02/10/2010

  Ngày 28/11/2012 Trung tâm năng suất Việt Nam (Đơn vị tư vấn xây dựng chương trình 5S tại SBM) đã tổ chức khóa tập huấn đầu tiên cho tất cả các thành viên chương trình 5S …