Tin hoạt động

 • Tin tức SBM
 • Góc 5S
 • Tin tức ngành Điện
 • 14/05/2009

  GT: Gói 01 (Mã hiệu TC - 01). Đường tránh ngập KM114+300 - KM115+122 Thuộc DA: Nhà máy thuỷ điện Tà Cọ, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Nguồn vốn: Vốn tự có của Chủ đầu tư và vốn vay tín dụng. Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước. Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ 08 giờ 00 ngày 29/4/2009 đến 14 giờ 00 ngày 14/5/2009 (trong giờ hành …

  20/03/2009

  Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La đến thăm và làm việc tại Ban điều hành Công trường nhà máy thủy điện Suối Sập 3. Ngày 17 tháng 3 năm 2009 Ngân hàng phát …

  19/03/2009

  Lễ mở thầu gói thầu số 12 (SS-12): Cung cấp, lắp đặt thiết bị co điện và dịch vụ ký thuật. Ngày 26 tháng 2 năm 2009 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã mở thầu …

  06/02/2009

  Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ dự thầu số SS-12: Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật lần hai  Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức đấu thầu …

  22/12/2008

  Lễ ký Hợp đồng Bảo hiểm rủi ro Mọi rủi ro về xây dựng, lắp đặt trách nhiệm bên thứ 3 Dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Ngày 25 tháng 11 năm …

  15/12/2008

  Thông báo mời thầu gói 12 ( Mã hiệu SS-12 ): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật- Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh - Tên gói …

  13/10/2008

  Ngày 03/10/2008, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và Công ty EDF TRADING LIMITED ( Công ty Điện lực Cộng hoà Pháp ) chính thức ký hợp đồng kinh tế mua bán Giảm …

  03/10/2008

  GT: thi công xây lắp đập đầu mối và cửa nhận nước ( Gói 6 mã hiệu SS-6 ) GT: Thi công xây lắp hầm dẫn nước ( Gói 7 mã hiệu SS-7 ) GT: Thi công xây lắp tháp điều áp ( Gói 8 …