Tin hoạt động

  • Tin tức SBM
  • Góc 5S
  • Tin tức ngành Điện
  • 03/10/2008

    GT: thi công xây lắp đập đầu mối và cửa nhận nước ( Gói 6 mã hiệu SS-6 ) GT: Thi công xây lắp hầm dẫn nước ( Gói 7 mã hiệu SS-7 ) GT: Thi công xây lắp tháp điều áp ( Gói 8 mã hiệu SS-8 ) GT: Cung cấp và lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ công ( Gói 9 mã hiệu SS-9 ) GT: Thi công xây lắp hố móng nhà máy và kênh xả ( Gói 10 mã hiệu SS-10 ) GT: Thi công xây lắp nhà máy và các hạng mục phụ trợ ( Gói 11 mã …