Tin tức SBM

  • Tin tức SBM
  • Góc 5S
  • Tin tức ngành Điện
  • 13/10/2008

    Ngày 03/10/2008, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và Công ty EDF TRADING LIMITED ( Công ty Điện lực Cộng hoà Pháp ) chính thức ký hợp đồng kinh tế mua bán Giảm phát thái CDM cho dự án thủy điện Suối Sập 3. Đây là một lĩnh vực mới được triển khai theo Nghị định thư Kyoto. Nghị định thư Kyoto có hiệu lực thi hành từ ngày 16 tháng 02 năm 2005. Nội dung quan trọng của Nghị định thư Kyoto là …

    03/10/2008

    GT: thi công xây lắp đập đầu mối và cửa nhận nước ( Gói 6 mã hiệu SS-6 ) GT: Thi công xây lắp hầm dẫn nước ( Gói 7 mã hiệu SS-7 ) GT: Thi công xây lắp tháp điều áp ( Gói 8 …