Tin tức SBM

 • Tin tức SBM
 • Góc 5S
 • Tin tức ngành Điện
 • 12/08/2009

  Chuyến thăm và làm việc của Ban lãnh đạo Công ty tại Trung Quốc. Trong 5 ngày từ 1/8/2009 đến 5/8/2009 Giám đốc Công ty – Ông Lê Đình Lượng đã cùng đoàn chuyên gia tiến hành chuyến tham quan nhà máy chế tạo thiết bị Nam Điện Nam Bình Phúc Kiến. Đây là nhà máy trực tiếp thiết kế, chế tạo và lắp đặt thiết bị cơ điện cho Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3. Cũng trong thời gian trên Công ty và phía đối tác …

  08/07/2009

  Phỏng vấn, tuyển dụng nhân viên vận hành nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3-Sơn La. Để đảm bảo kế hoạch phát điện nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 vào quý I năn 2011. Sau một thời …

  01/06/2009

  Hợp đồng kinh tế số: 02/2007/HĐKT - TV ngày 12/4/2007. Về việc: Khảo sát lập HSMT, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán. Công trình: Tuyến đường dây 110 kV đấu nối Nhà …

  14/05/2009

  GT: Gói 01 (Mã hiệu TC - 01). Đường tránh ngập KM114+300 - KM115+122 Thuộc DA: Nhà máy thuỷ điện Tà Cọ, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La. Nguồn vốn: Vốn tự có của Chủ đầu tư và …

  20/03/2009

  Ngân hàng phát triển Việt Nam - Chi nhánh Sơn La đến thăm và làm việc tại Ban điều hành Công trường nhà máy thủy điện Suối Sập 3. Ngày 17 tháng 3 năm 2009 Ngân hàng phát …

  19/03/2009

  Lễ mở thầu gói thầu số 12 (SS-12): Cung cấp, lắp đặt thiết bị co điện và dịch vụ ký thuật. Ngày 26 tháng 2 năm 2009 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã mở thầu …

  06/02/2009

  Gia hạn thời gian nộp Hồ sơ dự thầu số SS-12: Cung cấp lắp đặt thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật lần hai  Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tổ chức đấu thầu …

  22/12/2008

  Lễ ký Hợp đồng Bảo hiểm rủi ro Mọi rủi ro về xây dựng, lắp đặt trách nhiệm bên thứ 3 Dự án Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La Ngày 25 tháng 11 năm …

  15/12/2008

  Thông báo mời thầu gói 12 ( Mã hiệu SS-12 ): Cung cấp, lắp đặt thiết bị cơ điện và dịch vụ kỹ thuật- Tên Bên mời thầu: Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh - Tên gói …

  13/10/2008

  Ngày 03/10/2008, Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và Công ty EDF TRADING LIMITED ( Công ty Điện lực Cộng hoà Pháp ) chính thức ký hợp đồng kinh tế mua bán Giảm …