Chùm tin ngắn qua ảnh

1
5 giờ sáng ngày 7/1/2011 kết thúc chiến dịch 70 ngày đêm đào đoạn hầm đất 160m cuối cùng kết thúc. Toàn bộ tuyến hầm dẫn nước của thủy điện Suối Sập 3 đã thông
Lãnh đạo đơn vị kiểm tra mô hình ống thép lót hầm, để chuẩn bị kéo 400m ống thép vào lót hầm.
Những khối bê tông cuối cùng của đập dâng đang được hoàn thiện.
Ngày 12-1-2011 thả Stator tổ máy số 1
Đã hoàn thành thả Stator tổ máy số 1.
16h45phút ngày 12/1/2011 tiến hành lắp đặt thả Stator tổ máy số 2
16h47phút ngày 12/1/2011 hoàn thành lắp đặt Stator 2 tổ máy.
Bài viết trước đó Tin ngắn
Bài viết sau đó Tin ngắn