Chùm tin ngắn qua ảnh

Một số hình ảnh các hạng mục chính của Nhà máy thủy điện Tà Cọ

 

Thi công đập

 

 

Gia cố vai phải đập

 

Thi công hầm

 

 

Thi công Nhà máy

 

Thi công tháp điều áp