Công bố quyết định số 911/QĐ-CT-TTr1 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế của Cục thuế TP Hà Nội