Công bố thông tin về việc xử phạt hành chính về thuế

Download file: Công bố thông tin về việc xử phạt hành chính về thuế tại đây:

https://www.mediafire.com/file/nhj7zkfvzj53smi/Congvanso310vvCongbothongtintrencongthongtindientuveviecxuphathanhchinhvethue.pdf/file