Công tác phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn của các Nhà máy thuỷ điện trực thuộc SBM năm 2022

Để chủ động, kịp thời ứng phó với các tình huống thiên tai, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại về người và tài sản; đảm bảo công tác sản xuất vận hành các Nhà máy thủy điện an toàn và liên tục; SBM luôn chú trọng công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn gắn với Phòng chống dịch Covid-19.

Ngày 14/4/2022, SBM đã tổ chức diễn tập PCLB & TKCN tại NMTĐ Nà Tẩu, Tỉnh Cao Bằng. Thành phần tham gia buổi diễn tập gồm có Lãnh đạo tại địa phương; Ban Giám đốc Công ty, các Chuyên viên Phòng kỹ thuật SBM và toàn bộ CBCNV trực thuộc NMTĐ Nà Tẩu.

Ông Lê Đắc Dần (Áo xanh) – Phó Giám đốc Công ty tham dự và chỉ đạo tại buổi diễn tập

Theo đó, kịch bản được đưa ra là “Diễn tập sự cố đường kênh” của NMTĐ Nà Tẩu. Với các tình huống giả định xảy ra trong điều kiện thời tiết, mưa lũ diễn biến phức tạp, các CBCNV đã nhanh chóng lập và triển khai các phương án PCLB, thực hiện chế độ báo cáo cho các cấp có liên quan, vận dụng những kỹ năng xử lý tình huống, khắc phục các sự cố do mưa, bão gây ra. Tại hiện trường, lực lượng tham gia diễn tập đã phối hợp bố trí nhân lực, vật tư và xử lý sự cố đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho con người và công trình.

Qua quá trình diễn tập, Ông Lê Đắc Dần – Phó giám đốc Công ty đánh giá cao ý thức trách nhiệm, tuyên dương tinh thần khẩn trương của tất cả CBCNV; đồng thời chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại cần phải khắc phục ngay nhằm đảm bảo khi xảy ra tình huống thực tế CBCNV sẽ kịp thời xử lý tốt các tình huống một cách nhanh chóng, an toàn và hiệu quả.

Song song với hoạt động diễn tập PCLB & TKCN, trước mùa mưa lũ, SBM đều kiểm tra, rà soát, đánh giá tình trạng an toàn hồ đập, hồ chứa, kênh dẫn, bảo dưỡng, sửa chữa tất cả các hệ thống thiết bị điện, cơ khí thuỷ công, các hạng mục và chuẩn bị đầy đủ vật tư, thực phẩm dự phòng tại các NMTĐ.

Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, SBM đã cập nhật, điều chỉnh, ban hành các phương án PCLB & TKCN tới từng CBCNV trực thuộc các NMTĐ và gửi đến các đơn vị chức năng liên quan tại địa phương để phối hợp thực hiện.

Một vài hình ảnh ở buổi diễn tập:

Thao tác thiết bị vận hành van cửa nhận nước
Lắp đặt vách chắn nước ngăn, chống nước tràn vào nhà máy
Thực hành đóng – mở van cửa nhận nước
Chạy máy bơm xăng tháo cạn
Cầm loa gọi hiệu lệnh thông báo sự cố đường kênh