Công tác sửa chữa lớn các Nhà máy thủy điện năm 2018

Thực hiện Kế hoạch sửa chữa lớn các NMTĐ trực thuộc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh năm 2018 được Hội đồng quản trị phê duyệt; Nhằm đảm bảo vận hành NMTĐ an toàn, hiệu quả và liên tục, Ban giám đốc Công ty đã chỉ đạo triển khai sửa chữa lớn NMTĐ Tà Cọ và NMTĐ Thoong Gót.
Do thực hiện tốt công tác chuẩn bị trước khi bước vào sửa chữa lớn cùng tinh thần làm việc tập trung, trách nhiệm cao của các Cán bộ, Chuyên gia trong và ngoài nước; Công nhân kỹ thuật… công tác sửa chữa lớn các NMTĐ năm 2018 đã hoàn thành trước mùa mưa lũ và vượt tiến độ đem lại hiệu quả kinh tế cho Công ty. Bên cạnh đó, trong những đợt sửa chữa lớn CBCNV luôn luôn chịu khó học hỏi kinh nghiệm để một tương lai không xa SBM sẽ tự chủ được trong công tác trung tu, đại tu cũng như xử lý tình huống bất ngờ.
Sau đây là một số hình ảnh sửa chữa lớn tại 02 Nhà máy thủy điện
Công tác sữa chữa bảo dưỡng Trạm biến áp 110 kV NMTĐ Tà Cọ
Sửa chữa, bảo dưỡng van đĩa tại NMTĐ Tà Cọ

Sau 16 ngày (07/03/2018-22/03/2018) với tinh thần nhiệt huyết của CBCNV và các chuyên gia
cùng với sự quan tâmcủa các cấp Lãnh đạo, công tác SCL NMTĐ Tà Cọ vượt trước 7 ngày
so với kế hoạch tăng doanh thu hàng tỉ đồng cho Công ty
Tháo xi lanh van đĩa để bảo dưỡng, sửa chữa

Bảo dưỡng máy biến áp tự dùng tại NMTĐ Thoong Gót
Bảo dưỡng các thiết bị trạm 35 kV tại NMTĐ Thoong Gót
Sau 20 ngày (11/05/2018-30/05/2018) công tác SCL NMTĐ Thoong Gót đã hoàn thành trước 08 ngày so với kế hoạch