Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh đã ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu năm 2020 và BCTC năm 2020 với doanh nghiệp kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)