Công ty CPĐT phát triển Bắc Minh ký hợp đồng dịch vụ kiểm toán soát xét BCTC 06 tháng đầu năm và BCTC năm 2019