Công ty SBM tổ chức huấn luyện ATVSLĐ năm 2020

Từ ngày 19 tháng 11 năm 2020, SBM đã tiến hành khai giảng các khóa huấn luyện về ATVSLĐ và an toàn điện cho toàn thể cán bộ công nhân viên tại các nhà máy thủy điện và Văn phòng Công ty.

Trong khóa học định kỳ, CBCNV được ôn lại và cập nhật các kiến thức và kỹ năng về ATVSLĐ theo quy định tại Nghị định 44/2016/NĐ-CP, Nghị định 140/2018/NĐ-CP của Chính phủ và an toàn điện theo thông tư 31/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương.

Nội dung huấn luyện tập trung vào các vấn đề liên quan tới: Hệ thống chính sách pháp luật, nghiệp vụ, kiến thức cơ bản, kiến thức chuyên ngành về ATVSLĐ; an toàn điện; sơ cấp cứu trước khi có y tế; cập nhật các điểm mới trong Bộ luật lao động 2019…

Những năm qua, song song với công tác huấn luyện, SBM còn thực hiện các biện pháp khác để đảm bảo ATVSLĐ, như: biện pháp kỹ thuật, biện pháp tổ chức, quản lý chăm sóc sức khỏe NLĐ, HIRAC (nhận diện mối nguy, đánh giá và kiểm soát rủi về an toàn lao động); PDCA (chu trình cải tiến, nhằm cải thiện điều kiện làm việc), tự kiểm tra công tác ATVSLĐ… Các hoạt động này góp phần thực hiện mục tiêu của SBM là không có tai nạn lao động và hiện thực hóa chính sách nhất quán của Công ty: “Tại SBM, quyền có một môi trường làm việc an toàn, vệ sinh lao động luôn được tất cả các cấp hiểu rõ và coi trọng, trong đó nguyên tắc phòng ngừa được đặt lên hàng đầu”.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động huấn luyện:

Tập huấn tại Nhà máy thủy điện Suối Sập 3, tỉnh Sơn La
Tập huấn tại Nhà máy thủy điện Nà Tẩu, tỉnh Cao Bằng

Tập huấn tại Nhà máy Thủy điện Tà Cọ – Nậm Công 3, tỉnh Sơn La

Tập huấn tại Văn phòng Công ty SBM

Thực hành sơ cấp cứu, băng bó vết thương
Tập huấn chính sách pháp luật về lao động, tiền lương tại Văn phòng Công ty SBM
Tập huấn tại Nhà máy thủy điện Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng

 

Quang Huy