Công ty tư vấn độc lập Jaco, Nhật Bản thẩm định dự án NMTĐ Tà Cọ của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh theo cơ chế phát triển sạch CDM

Ngày 28/02/2012, Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức buổi gặp mặt đại diện DOE của Công ty tư vấn độc lập Jaco để thẩm định lại dự án NMTĐ Tà Cọ theo cơ chế phát triển sạch CDM. Đồng thời, Công ty Jaco đã tiến hành khảo sát và phỏng vấn người dân địa phương về tình hình thực tế của dự án. Sau buổi họp tại văn phòng Công ty và chuyến khảo sát thực tế, Công ty Jaco đánh giá cao dự án NMTĐ Tà Cọ và sẽ trình bản PDD của Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tới Liên Hợp Quốc.
Sau đây là một số ảnh tư liệu
Buổi họp giữa đại diện Công ty Jaco và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư
phát triển Bắc Minh
Đoàn khảo sát tiếp xúc với người dân địa phương tại nhà riêng
Khu tái định cư thủy điện Tà Cọ
Đại diện Công ty Jaco, Nhật bản và Ban lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư phát triển
Bắc Minh trong chuyến khảo sát thực tế