Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam về việc tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ.

Căn cứ công văn số 287/HD-CĐNPC ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc hướng dẫn tổ chức Đại hội công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Được sự chuẩn y của BCH Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Chi bộ Đảng và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 13h30 ngày 21 tháng 04 năm 2017 tại Hội trường Nhà máy thủy điện Suối Sập 3 (xã Suối Bau, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La), Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 và đề ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu có:

1/ Ông: Trần Nguyên Thắng    – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

2/ Ông: Mùi Đức Huy               – Ủy viên BCH Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc – PGĐ Điện lực Bắc Phù Yên 

3/ Ông: Lê Đình Lượng            – Bí thư chi bộ; Ủy viên Hội đồng quản trị; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

4/ Ông: Nguyễn Huy Bách       – Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh; Giám đốc Công ty CP dịch vụ năng lượng SBM

5/ Ông: Nguyễn Tài Tuân       – Chủ tịch Công đoàn; Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh;

Và sự có mặt tham dự của 68 Đại biểu là Đoàn viên ưu tú được bầu chọn trong 108 Đoàn viên của Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Các vị Đại biểu khách đã về dự và 68 Đại biểu chính thức đã có mặt đầy đủ và đúng giờ

Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh  khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đại biểu và  Ban thư ký như sau:

Đoàn chủ tịch:

  •   Đồng chí: Nguyễn Tài Tuân                      – Chủ tịch Đoàn chủ tịch
  •   Đồng chí: Vũ Minh Tú                              – Ủy viên
  •   Đồng chí: Hồ Đăng Thành                         – Ủy viên
Đoàn chủ tịch (từ trái qua phải): Đ/c Vũ Minh Tú; Đ/c Nguyễn Tài Tuân và Đ/c Hồ Đăng Thành
Ban thư ký:
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo          – Trưởng ban
  • Đồng chí: Bùi Văn Sơn                  – Ủy viên
Đại hội đại biểu đã diễn ra theo đúng trình tự và chương trình Đại hội đại biểu đề ra. Với sự đóng góp ý kiến nhiệt tình, sát thực tế của toàn thể các Đoàn viên tham dự. Đại hội đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua và đưa ra những biện pháp khắc phục, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD được giao hàng năm, đưa Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một hoàn thiện và phát triển trong thời kỳ mới.
Đồng chí: Nguyễn Tài Tuân – Chủ tịch Đoàn chủ tịch trình bày
Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Công ty CP đầu tư phát triển Bắc Minh
khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Đồng chí: Vũ Văn Thắng – Giám đốc NMTĐ Tà Cọ và Nậm Công 3 tham gia ý kiến về
Sản xuất điện và quản lý, kỹ thuật vận hành, sửa chữa trong các Nhà máy thủy điện
Đồng chí: Trần Quang Huy – Trưởng ban ATVSLĐ đóng góp ý kiến về Công tác an toàn lao động,
vệ sinh lao động trong Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Đồng chí: Nguyễn Vân Kiều – Trưởng ban nữ công
đóng góp ý kiến về vai trò của nữ công trong các hoạt động của Công ty
Đồng chí: Bế Ngọc Phong – Trưởng ca vận hành NMTĐ Nà Tẩu,Tổ phó Tổ công đoàn
NMTĐ Thoong Gót và Nà Tẩu đóng góp ý kiến về Công tác chăm lo đời sống người lao động trong các NMTĐ.

Rất vinh dự khi Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 nhận được sự chỉ đạo sát sao từ BCH Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Ông: Trần Nguyên Thắng – Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu
Ông: Lê Đình Lượng – Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty
cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu.
Cũng tại Đại hội đại biểu này các Đại biểu đã nghiêm túc, tập trung, dân chủ bầu ra những Đồng chí Đoàn viên Công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, thực sự gương mẫu, năng động, nhiệt tình và có năng lực tổ chức công tác Công đoàn để tham gia vào BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã nhất trí biểu quyết bầu ra Tổ bầu cử gồm các đồng chí có trên sau:
Ban bầu cử:
  • Đồng chí: Vũ Đức Hiển                  – Trưởng ban
  • Đồng chí: Phạm Quốc Toản            – Ủy viên
  • Đồng chí: Nguyễn Thị Chang         – Ủy viên
Đồng chí: Vũ Đức Hiển – Tổ trưởng Tổ bầu cử thông qua thể lệ bầu cử
BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Các Đại biểu dự Đại hội đại biểu nghiêm túc, tập trung, dân chủ và trách nhiệm cao tham gia bỏ những
lá phiếu tín nhiệm BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017- 2022
Kết quả Đại hội đại biểu đã bầu và lựa chọn được BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 5 Đồng chí như sau:
 1/ Đồng chí: Lê Đắc Dần                             – Chủ tịch Công đoàn
 2/ Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo                   – Phó chủ tịch Công đoàn
 3/ Đồng chí: Hồ Đăng Thành                      – Ủy viên
 4/ Đồng chí: Bùi Văn Sơn                           – Ủy viên
 5/ Đồng chí: Bế Ngọc Phong                        – Ủy viên
BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt,
nhận những bó hoa chúc mừng từ các Quý vị Đại biểu khách và Phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đồng chí Vũ Minh Tú đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022, với những nội dung được thảo luận, thống nhất trong Đại hội và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể được thể hiện, làm cơ sở để BCH, các Đoàn viên Công đoàn phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí: Vũ Minh Tú – Chủ tịch Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
Nghị quyết và Biên bản Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
khóa II, nhiệm kỳ 2017- 2022 đã được 100% các Đại biểu tham dự biểu quyết thông qua.
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 kết thúc thành công, tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đại biểu đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của tất cả các Đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Ngay buổi tối cùng ngày tại sảnh Khu cư xá NMTĐ Suối Sập 3 đã diễn ra buổi Tiệc chiêu đãi chúc mừng Đại hội đại biểu Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 và sinh nhật 10 năm (12/02/2007 – 12/02/2017) Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Ông Vũ Minh Tú – Trưởng phòng tổng hợp tuyên bố lý do và giớ thiệu khách mời
Ông Lê Đình Lượng – Bí thư chi bộ, Ủy viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc buổi tiệc

Buổi buổi Tiệc chiêu đãi chúc mừng Đại hội đại biểu Công đoàn khóa II,
nhiệm kỳ 2017-2022 và sinh nhật 10 năm (12/02/2007 – 12/02/2017) diễn ra đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc .