Đại hội Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022

Thực hiện kế hoạch số 76-KH/ĐUNPC, ngày 22 tháng 10 năm 2019 của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Chiều Ngày 06 tháng 03 năm 2020, Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh (SBM) đã long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022 để tổng kết, đánh giá công tác Đảng năm 2017 – 2019 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022; bầu Ban chi ủy; Bí thư và Phó bí thư Chi bộ đủ năng lực để tổ chức, thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

Đ/c: Nguyễn Văn Minh – Ban tổ chức, thông qua chương trình và lấy biểu quyết của Đại hội chi bộ
bầu ra Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban bầu cử.
Đ/c: Vũ Minh Tú – Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khai mạc Đại hội chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022.

Trong nhiệm kỳ 2017 – 2020, Ban chi ủy Chi bộ cùng toàn thể các Đảng viên đã xây dựng các mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể kết hợp lãnh đạo cùng Ban giám đốc Công ty, cùng sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của các cấp Ủy Đảng, Chính quyền, Hội đồng quản trị do đó, đã hoàn thành các mục tiêu SXKD và các chỉ tiêu kinh tế mà Đại hội đồng cổ đông giao. Tiếp tục kiện toàn Bộ máy tổ chức để đảm bảo quản lý, khai thác vận hành an toàn hiệu quả, đạt sản lượng điện cao nhất của 5 nhà máy thủy điện: Suối Sập 3; Tà Cọ và Nậm Công 3; Thoong Gót; Nà Tẩu.

Chi bộ Đảng có tổng số 15 Đ/c Đảng viên, đội ngũ Đảng viên trải rộng trên các tỉnh Hà Nội, Sơn La, Cao Bằng. Chi bộ Đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty điện lực Miền Bắc (EVN NPC) nên trong những năm qua Chi bộ đã nhận được sự quan tâm và giúp đỡ của Đảng ủy Tổng EVN NPC. Đảng viên trong Chi bộ luôn nhiệt huyết và quyết tâm cao nên việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng rất thuận lợi, mỗi Đảng viên đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, luôn cố gắng học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ.

Đ/c: Nguyễn Tài Tuân – Phó giám đốc SBM trình bày toàn văn Báo cáo chính trị của Ban chi ủy
nhiệm kỳ 2017-2019 trình Đại hội Chi bộ SBM khóa V nhiệm kỳ 2020-2022
Các ý kiến đóng góp và những thảo luận, nghiên cứu nghiêm túc, tâm huyết của các Đ/c Đảng viên
trong Chi bộ về những nội dung của Báo cáo chính trị tại Đại hội

Phát biểu và chỉ đạo Đại hội, Đ/c: Lê Quang Thái – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVN NPC đã biểu dương những kết quả đạt được của Chi bộ SBM trong nhiệm kỳ 2017 – 2019. Đồng chí cũng nhận xét SBM là một trong những Đơn vị mà EVN NPC có vốn góp đã thực thi văn hóa doanh nghiệp, văn hóa 5s tốt nhất, bước đầu xây dựng quảng bá được thương hiệu, sinh hoạt Chi bộ được quan tâm và duy trì, đạt được doanh thu chỉ tiêu đặt ra, hoàn thành tốt kế hoạch do Đại hội đồng cổ đông giao.

Chỉ đạo phương hướng, nhiệm vụ khóa V nhiệm kỳ 2020 – 2022, Đ/c: Lê Quang Thái đề nghị Chi bộ SBM phát huy những thành tích đã đạt được trong các nhiệm kỳ trước, tiếp tục duy trì các hoạt động bình thường, khai thác tối đa, hiệu quả 5 Nhà máy thủy điện hiện có trước những khó khăn, tác động của thời tiết cực đoan, bệnh dịch, tình trạng thiếu nguồn. Song hành thực hiện vai trò của Ban lãnh đạo Công ty trở thành tấm gương cho Quần chúng và Đảng viên noi theo, tạo dựng một tập thể thống nhất chung mục tiêu và hành trình, môi trường văn hóa tốt để đạt được kết quả, hoạt động SXKD như mong muốn. Bên cạnh chú trọng phát triển Đảng viên mới, khẩn trương thành lập các Tổ Đảng tại các Nhà máy thủy điện trực thuộc khi có đủ số lượng Đảng viên theo quy định. Tích cực nghiên cứu, tìm kiếm các dự án đầu tư có hiệu quả đề xuất tiếp tục đầu tư. Quan tâm duy trì học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị tư tưởng cho toàn thể CBCNV, thực thi văn hóa doanh nghiệp.

Tại Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022 các Đ/c Đảng viên đã nghiêm túc, dân chủ xem xét lựa chọn các Đ/c Đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào Ban Chi ủy khóa V, nhiệm kỳ 2020 – 2022 và bầu ra các chức danh trong Chi bộ SBM, cụ thể:

        Đ/c: Nguyễn Văn Chiến  – Bí thư chi bộ SBM
        Đ/c: Vũ Minh Tú – Phó bí thư chi bộ SBM
Đại hội cũng đã biểu quyết 02 Đ/c Đảng viên tiêu biểu tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
100% các Đảng viên trong Chi bộ SBM đã thể hiện trách nhiệm người Đảng viên thông qua các lá phiếu bầu để lựa chọn những Đ/c Đảng viên xứng đáng dẫn dắt Chi bộ Đảng.
Đ/c: Lê Quang Thái – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVN NPC tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy Chi bộ SBM khóa V, nhiệm kỳ 2020-2022 (Từ trái qua phải: 1/Đ/c Nguyễn Văn Minh – Chi ủy viên, Giám đốc SBM; 2/Đ/c: Nguyễn Văn Chiến – Bí thư Chi bộ, Phó chủ tịch HĐQT; 3/Đ/c: Lê Quang Thái – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVN NPC; 4/Đ/c: Vũ Minh Tú – Phó bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT)
Các ý kiến đóng góp và những thảo luận, nghiên cứu nghiêm túc, tâm huyết của các Đ/c Đảng viên
trong Chi bộ về những nội dung của Báo cáo chính trị tại Đại hội
Đ/c: Lê Quang Thái – UV BCH Đảng bộ, Phó Tổng Giám đốc EVN NPC chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chi ủy
và toàn thể Đảng viên, Quần chúng ưu tú Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.