Đại hội Chi bộ Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Thực hiện Công văn số 28/KH/ĐU-NPC, ngày 28/02/2013 của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc triển khai kế hoạch Đại hội các Chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015. Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Chi bộ Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức Đại hội Chi bộ khóa II, nhiệm kỳ 2012-2015 để tổng kết, đánh giá công tác Đảng năm 2010-2012 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ khóa II nhiệm kỳ 2012-2015; bầu Bí thư và Phó bí thư Chi bộ đủ năng lực để tổ chức thực hiện Nghị quyết của Đại.

Đại hội rất vinh dự được đón Đ/c: Thiều Kim Quỳnh – Đảng ủy viên, Phó TGĐ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc về dự và chỉ đạo Đại hội;

Đại hội được đón các Đ/c là Trưởng các Bộ phận của Công ty và sự có mặt của 16/18 Đảng viên chính thức (vắng mặt 02 Đảng viên có lý do) và mời thêm 04 Quần chúng ưu tú.

Nghi lễ Quốc ca và Quốc tế ca đã mở đầu chương trình Đại hội Chi bộ
Đại hội đã diễn ra theo đúng trình tự và kế hoạch đề ra, phát huy tinh thần tự phê bình và phê bình của mỗi Đảng viên, nhận thức rõ những tồn tại yếu kém của nhiệm kỳ I, để đề ra những biện pháp khắc phục và thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ II (2012-2015), nghiêm túc triển khai và thực hiện Nghị quyết TW4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. Đại hội cũng xác định đây là một buổi sinh hoạt chính trị lớn đối với toàn thể Đảng viên trong toàn Chi bộ Đảng.
Đồng chí Thiều Kim Quỳnh đã phát biểu chỉ đạo và định hướng Chi bộ phát triển làm nòng cốt, mỗi Đảng viên luôn đi đầu để thực hiện các nhiệm vụ cụ thể mà Đại hội đồng Cổ đông Công ty giao phó.
Đ/c: Thiều Kim Quỳnh – Đảng ủy viên, Phó TGĐ Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc
Cũng trong Đại hội này đã bầu ra Ban chi ủy gồm 03 đồng chí đủ đức, đủ tài để lãnh đạo Chi bộ và Bộ máy tổ chức của Công ty hoàn thành các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã thông qua.
Đại hội kết thúc thành công tốt đẹp trong niềm tin tưởng của các Quần chúng, tập thể CBCNV Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng mà đi đầu trong Công ty là Chi bộ Đảng.
Sau đây là một số hình ảnh của Đại hội:
Đ/c: Vũ Minh Tú – Phó bí thư Chi bộ nhiệm kỳ I, thay mặt Đoàn chủ tịch
thông qua chương trình và lấy biểu quyết của Đại hội chi bộ.
Đ/c: Nguyễn Tài Tuân – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ I trình bầy toàn văn
Báo cáo tổng kết đánh giá công tác Đảng năm 2010-2012 và Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2012-2015

Các ý kiến đóng góp và những thảo luận, nghiên cứu ngiêm túc, tâm huyết của các
Đ/c Đảng viên trong Chi bộ về những nội dung của Đại hội
Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa II nhiệm kỳ 2012-2015.
(Từ trái qua phải: Đ/c Vũ Minh Tú – Ủy viên thường trực;
Đ/c Lê Đình Lượng – Bí thư Chi bộ.; Đ/c Nguyễn Tài Tuân – Phó bí thư Chi bộ)

Đ/c Lê Đình Lượng thay mặt Ban chi ủy nhiệm kỳ II thông qua Nghị quyết Đại hội,
lấy biểu quyết nhất trí của các Đảng viên và Bế mạc Đại hội Chi bộ