Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 thành công tốt đẹp

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam về việc tổ chức Đại hội hết nhiệm kỳ.

Thực hiện công văn số: 277/CV-CĐ NPC ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc về việc Đại hội công đoàn cơ sở Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Được sự chuẩn y của BCH Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc, Chi bộ Đảng và Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh, đúng 13h30 ngày 26 tháng 04 năm 2014 tại Hội trường Nhà máy thủy điện Tà Cọ (xã Huổi Một, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La), Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017. Nhằm đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh nhiệm kỳ 2009 – 2013 và đề ra các mục tiêu, phương hướng hoạt động khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017.

Về dự và chỉ đạo Đại hội đại biểu có:

1/ Ông: Nguyễn Văn Tiệp        – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc.

2/ Ông: Trần Duy Trinh          – Phó giám đốc; Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Sơn La.

3/ Ông: Lê Đình Lượng          – Bí thư chi bộ; Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

4/ Ông: Nguyễn Tài Tuân       – Phí bí thư chi bộ, Phó giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

5/ Các vị khách mời khác…

Và sự có mặt tham dự của 55 Đại biểu là Đoàn viên ưu tú được bầu chọn trong 107 Đoàn viên của Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

Các vị Đại biểu khách đã về dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu
 Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đại biểu và Ban thư ký; Ban bầu cử; Ban kiểm tra tư cách Đại biểu như sau: * Đoàn chủ tịch: - Đồng chí: Vũ Minh Tú - Chủ tịch Đoàn chủ tịch - Đồng chí: Lò Ngọc Dân - Ủy viên - Đồng chí: Nguyễn Vân Kiều - Ủy viên
55 Đại biểu chính thức đã có mặt đầy đủ và đúng giờ
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh  khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 đã biểu quyết nhất trí bầu ra Đoàn chủ tịch để điều hành Đại hội trong suốt quá trình diễn ra Đại hội đại biểu và  Ban thư ký; Ban bầu cử; Ban kiểm tra tư cách Đại biểu như sau: 
           * Đoàn chủ tịch:
            – Đồng chí: Vũ Minh Tú                   – Chủ tịch Đoàn chủ tịch
            – Đồng chí: Lò Ngọc Dân                 – Ủy viên
            – Đồng chí: Nguyễn Vân Kiều          – Ủy viên
Đoàn chủ tịch: Đ/c Vũ Minh Tú (Ảnh giữa); Đ/c Nguyễn Vân Kiều (Ảnh bên trái) và Đ/c Lò Ngọc Dân (Ảnh bên phải)
  * Ban thư ký:
  – Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo         – Trưởng ban
  – Đồng chí: Bùi Văn Sơn                 – Ủy viên
 * Ban bầu cử:
  – Đồng chí: Vũ Đức Hiển               – Trưởng ban
  – Đồng chí: Phạm Quốc Toản         – Ủy viên
  – Đồng chí: Nguyễn Thị Chang      – Ủy viên
 * Ban kiểm tra tư cách Đại biểu:
  – Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo         – Trưởng ban
  – Đồng chí: Bùi Văn Sơn                 – Ủy viên
Đại hội đại biểu đã diễn ra theo đúng trình tự và chương trình Đại hội đại biểu đề ra. Với sự đóng góp ý kiến nhiệt tình, sát thực tế của toàn thể các Đoàn viên tham dự, Đại hội đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua và đưa ra những biện pháp khắc phục, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014-2017, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD được giao hàng năm, đưa Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một hoàn thiện và phát triển trong thời kỳ mới.
* Ban thư ký: - Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo - Trưởng ban - Đồng chí: Bùi Văn Sơn - Ủy viên * Ban bầu cử: - Đồng chí: Vũ Đức Hiển - Trưởng ban - Đồng chí: Phạm Quốc Toản - Ủy viên - Đồng chí: Nguyễn Thị Chang - Ủy viên * Ban kiểm tra tư cách Đại biểu: - Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo - Trưởng ban - Đồng chí: Bùi Văn Sơn - Ủy viên Đại hội đại biểu đã diễn ra theo đúng trình tự và chương trình Đại hội đại biểu đề ra. Với sự đóng góp ý kiến nhiệt tình, sát thực tế của toàn thể các Đoàn viên tham dự, Đại hội đại biểu đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của nhiệm kỳ qua và đưa ra những biện pháp khắc phục, đặt ra những mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2014-2017, góp phần hoàn thành kế hoạch SXKD được giao hàng năm, đưa Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một hoàn thiện và phát triển trong thời kỳ mới.
Đồng chí: Nguyễn Vân Kiều – Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban nữ công thay mặt Đoàn chủ tịch
trình bày Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
nhiệm kỳ 2009 – 2013 và phương hướng nhiệm vụ khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017
Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban kiểm tra tư các Đại biểu công bố biên bản kiểm tra tư cách Đại biểu,
qua đó 100% các Đại biểu dự Đại hội đại biểu đủ tư cách dự Đại hội đại biểu
Đồng chí: Vũ Văn Thắng – Phó giám đốc NMTĐ Suối Sập 3 tham gia ý kiến về
Công tác sản xuất sản lượng điện thương phẩm và kỹ thuật vận hành trong các NMTĐ
Đồng chí: Trần Quang Huy – Tổ trưởng Tổ ATVSLĐ đóng góp ý kiến về Công tác an toàn lao động,
vệ sinh lao động trong Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Đồng chí: Ngọc Văn Tuyền – Trưởng ca vận hành NMTĐ Thoong Gót, Tổ trưởng Tổ công đoàn NMTĐ Thoong Gót
và Nà Tẩu đóng góp ý kiến về Công tác chăm lo đời sống người lao động trong các NMTĐ.
Đồng chí: Nguyễn Vân Kiều – Trưởng ban nữ công đóng góp ý kiến về vai trò của nữ công trong các NMTĐ.

Rất vinh dự khi Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 nhận được sự chỉ đạo sát sao từ BCH Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

 Rất vinh dự khi Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 nhận được sự chỉ đạo sát sao từ BCH Công đoàn Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc và Ban giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Ông: Nguyễn Văn Tiệp – Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty Điện lực Miền Bắc
phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu
Ông: Lê Đình Lượng – Bí thư chi bộ, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh
phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu.

Cũng tại Đại hội đại biểu này các Đại biểu đã nghiêm túc, tập trung, dân chủ bầu ra những Đồng chí Đoàn viên Công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, thực sự gương mẫu, năng động, nhiệt tình và có năng lực tổ chức công tác Công đoàn để tham gia vào BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017, qua đó các Đồng chí sau đã tái đắc cử và trúng cử vào BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.

 Cũng tại Đại hội đại biểu này các Đại biểu đã nghiêm túc, tập trung, dân chủ bầu ra những Đồng chí Đoàn viên Công đoàn có phẩm chất đạo đức tốt, thực sự gương mẫu, năng động, nhiệt tình và có năng lực tổ chức công tác Công đoàn để tham gia vào BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017, qua đó các Đồng chí sau đã tái đắc cử và trúng cử vào BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Đồng chí: Vũ Đức Hiển – Tổ trưởng Tổ bầu cử thông qua thể lệ bầu cử
BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017
Các Đại biểu dự Đại hội đại biểu đã đã nghiêm túc, tập trung, dân chủ tham gia bỏ những lá phiếu tín nhiệm
BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017
Kết quả Đại hội đại biểu đã bầu và lựa chọn được BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 gồm 5 Đồng chí như sau:
 1/ Đồng chí: Nguyễn Tài Tuân                       – Chủ tịch Công đoàn
 2/ Đồng chí: Nguyễn Vân Kiều                      – Phó chủ tịch Công đoàn
 3/ Đồng chí: Vũ Minh Tú                               – Ủy viên thường trực
 4/ Đồng chí: Bùi Văn Sơn                               – Ủy viên
 5/ Đồng chí: Hồ Đăng Thành                         – Ủy viên
Kết quả Đại hội đại biểu đã bầu và lựa chọn được BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 gồm 5 Đồng chí như sau: 1/ Đồng chí: Nguyễn Tài Tuân - Chủ tịch Công đoàn 2/ Đồng chí: Nguyễn Vân Kiều - Phó chủ tịch Công đoàn 3/ Đồng chí: Vũ Minh Tú - Ủy viên thường trực 4/ Đồng chí: Bùi Văn Sơn - Ủy viên 5/ Đồng chí: Hồ Đăng Thành - Ủy viên
BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 ra mắt,
nhận những bó hoa chúc mừng từ các Quý vị Đại biểu khách và Phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đồng chí Vũ Minh Tú đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017, với những nội dung được thảo luận, thống nhất trong Đại hội và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể được thể hiện, làm cơ sở để BCH, các Đoàn viên Công đoàn phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới.

Thay mặt Đoàn chủ tịch Đồng chí Vũ Minh Tú đã thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017, với những nội dung được thảo luận, thống nhất trong Đại hội và các mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cụ thể được thể hiện, làm cơ sở để BCH, các Đoàn viên Công đoàn phấn đấu thực hiện trong nhiệm kỳ mới.
Đồng chí: Vũ Minh Tú – Chủ tịch Đoàn chủ tịch thông qua Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn
Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017.
Nghị quyết Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017
đã được 100% các Đại biểu tham dự biểu quyết thông qua.
Đồng chí: Nguyễn Thị Thảo – Trưởng ban thư ký trình bày Biên bản Đại hội Đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư
phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 với toàn bộ các nội dung của Đại hội đại biểu đã đề ra và được thông qua.
BCH Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 chụp ảnh lưu niệm
cùng Ban giám đốc Công ty
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 kết thúc thành công, tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đại biểu đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của tất cả các Đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh.
Ngay buổi tối cùng ngày tại sảnh Khu cư xá NMTĐ Tà Cọ đã diễn ra buổi Liên hoan mừng thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 – 2017 và mừng vận hành chính thức 02 tổ máy Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 (công suất 8 Mw), huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 kết thúc thành công, tốt đẹp với các nội dung trình Đại hội đại biểu đã được thông qua, trong niềm tin tưởng, phấn khởi của tất cả các Đoàn viên Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Ngay buổi tối cùng ngày tại sảnh Khu cư xá NMTĐ Tà Cọ đã diễn ra buổi Liên hoan mừng thành công Đại hội đại biểu Công đoàn Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh khóa I, nhiệm kỳ 2014 - 2017 và mừng vận hành chính thức 02 tổ máy Nhà máy thủy điện Nậm Công 3 (công suất 8 Mw), huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Đến dự có đông đủ các vị khách quý, chính quyền địa phương và hơn 100 CBCNV
02 Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và Công ty thủy điện Buôn Kuốp.

Buổi liên hoan mừng thành công diễn ra đầm ấm, vui vẻ, hạnh phúc với những bài ca truyền thống
đến từ những CBCNV của 02 Công ty, những người đã trực tiếp làm lên SBM ngày hôm nay.