Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 – Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh

Ngày 28/4, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Bắc Minh (Mã cổ phiếu: SBM) đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 với mục tiêu sản lượng điện đạt 134,5 triệu kWh; doanh thu 200,2 tỷ đồng và tổng lợi nhuận sau thuế 58,1 tỷ đồng.

Đánh giá về tình hình hoạt động năm tài chính 2021

Năm 2021, dịch bệnh Covid 19 diễn biến khó lường, gây ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế nói chung và kế hoạch sản xuất kinh doanh của SBM nói riêng. Bên cạnh đó, diễn biến thời tiết không thuận lợi, lượng mưa trung bình giảm so với cùng kỳ, nên sản lượng và doanh thu năm 2021 của SBM thấp hơn nhiều so với cùng kỳ các năm. Bằng việc chủ động xây dựng các phương án ứng phó linh hoạt và đưa ra những quyết sách đúng đắn, kịp thời của Ban lãnh đạo cùng sự đoàn kết, nỗ lực của toàn thể cán bộ nhân viên, SBM vẫn duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo sức khỏe, chăm lo đời sống cho 109 CBCNV và hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2021.

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Năm vừa qua, công tác vận hành nhà máy thủy điện an toàn ổn định, không xảy ra mất an toàn về người và thiết bị. Quý II/2021, công tác trung tu, sữa chữa lớn tại các NMTĐ Nà Tẩu, NMTĐ Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng hoàn thành vượt tiến độ đảm bảo các tổ máy đạt được hiệu suất cao nhất. Công tác ATVSLĐ, PCCC, PCLB, TKCN, vệ sinh môi trường, 5S của nhà máy thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước và có sự phối hợp tốt với chính quyền địa phương.

Trong năm, mô hình tổ chức SBM được kiện toàn, phù hợp với hoạt động SXKD theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại. SBM coi trọng nhân tố con người nên công tác đào tạo, nâng cao trình độ và tay nghề cho người lao động luôn được quan tâm và được xem là nhiệm vụ then chốt.

Năm 2021, SBM thực hiện tốt công tác đầu tư, quản lý tài chính; thực hiện thanh, quyết toán các công trình xây dựng; hoàn thành thanh tra, quyết toán, nộp các nghĩa vụ thuế đối với nhà nước; đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định của pháp luật, của Công ty đại chúng. Công ty đã hoàn thành việc thay đổi tăng vốn điều lệ để triển khai thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt (5%) và cổ phiếu (5%) cho cổ đông theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2021.

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn tại tổ công đoàn các nhà máy và tiến tới tổ chức Đại hội Công đoàn, kiện toàn bộ máy BCH Công đoàn SBM khoá III, nhiệm kỳ 2022-2027. Phát huy vai trò của công đoàn cơ sở đối với đời sống cán bộ công nhân viên.

Mục tiêu và những kế hoạch trong năm 2022

Bước sang năm 2022, với năng lực nội tại cùng nhiều bài học rút ra trong 2 năm dịch bệnh, SBM đặt mục tiêu sản lượng điện tăng trưởng 8 %, doanh thu tăng trưởng 2.1%, lợi nhuận tăng trưởng 5.5% so với năm 2021; Đảm bảo thu nhập và đời sống cho CBCNV Công ty (dự kiến thu nhập bình quân người lao động tăng khoảng 5% so với năm 2021); cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; phát triển mô hình VAC mỗi nhà máy tạo cảnh quan Xanh – Sạch – Đẹp và giúp cải thiện chất lượng bữa ăn ca cho người lao động.

Tập trung vào công tác quản lý vận hành các nhà máy thủy điện ổn định, an toàn, phát huy tối đa hiệu quả nguồn nước, hoàn thành kế hoạch được phê duyệt. Chủ động công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa bảo dưỡng có kế hoạch. Duy trì việc chấp hành, cập nhật các quy định của nhà nước trong quá trình quản lý vận hành.

Song song đó tiếp tục nghiên cứu, học hỏi, bám sát nền tảng chuyển đổi số để áp dụng triển khai tại SBM với mục tiêu đưa SBM theo hướng phát triển chuyên nghiệp, bền vững cả chiều rộng lẫn chiều sâu để nâng cao giá trị cho cổ đông, tối ưu hóa nguồn lực tài sản hiện có và quản lý chi phí, mở rộng đầu tư vào lĩnh vực nguồn điện. 

Đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp vận hành – sản xuất – kinh doanh điện năng trong lĩnh vực thủy điện vừa và nhỏ tiêu biểu nhất, tiếp cận với thị trường điện cạnh tranh. SBM cũng sẽ tạo đột phá đối với những ngành tiềm năng như đầu tư mới hoặc mua các dự án năng lượng tái tạo, trong đó ưu tiên đầu tư các dự điện điện mặt trời, điện gió…

Một số hình ảnh tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Minh – Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách trình bày Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 2021 và kế hoạch năm 2022
Ông Vũ Minh Tú – Ủy viên HĐQT, Giám đốc SBM trình bày Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
Bà Bùi Tuyết Vân – Kế toán trưởng trình bày các Tờ trình tại Đại hội
Ông Nguyễn Tài Tuân – Trưởng ban kiểm phiếu trình bày Biên bản kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Quý Cổ đồng đã thông qua tất cả các nội dung trình tại Đại hội với 100% nhất trí