Đền bù nhà máy thủy điện Tà Cọ khu tái định cư

        Ngày 10/3/2011 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh tiến hành giải ngân tiền đền bù khu TĐC thủy điện Tà Cọ huyện Sốp Cộp, để triển khai các hạng mục xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho di dân bản Tà Cọ nằm trong lòng Thủy điện Tà Cọ

Dưới đây là một số hình ảnh đền bù khu tái định cư.

dvd

dvdv

fdvdf

dvd

cvd