Đoàn công tác Ngân hàng phát triển Sơn La đến thăm và kiểm tra tiến độ thi công NMTĐ Tà Cọ

        Ngày 18-10-2011. Đoàn công tác Ngân hàng phát triển Sơn La đến làm việc, kiểm tra tiến độ các hạng mục thi công công trình nhà máy thủy điện Tà Cọ. Qua kiểm tra và làm việc tại ban quản lý dự án, Đoàn đánh giá tiến độ thi công các hạng mục đạt theo kế hoạch đề ra.

Dưới đây là một số hình ảnh Đoàn công tác Ngân hàng phát triển Sơn La đến thăm và
kiểm tra tiến độ thi công các hạng mục công NMTĐ Tà Cọ.
Cửa nhận nước khu đầu mối
Thi công khu đầu mối
Toàn cảnh thi công khu nhà máy
Nhà máy thi công tại cao trình 508.50
Thi công khu nhà máy