ĐỘI NGŨ CÁN BỘ

SBM có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, kỹ sư và các cộng tác viên, chuyên viên kinh tế đã được đào tạo chính quy, có trình độ học vấn cao, có năng lực và kinh nghiệm quản lý, điều hành thi công xây dựng lắp đặt các công trình dân dụng và công nghiệp, tư vấn giám sát thi công.

SBM có một đội ngũ cán bộ có trình độ cao, có kinh nghiệm và liên kết chặt chẽ với các đối tác nước ngoài, đã ra các sản phẩm dịch vụ và tốt nhất cho khách hàng, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật theo các tiêu chuẩn trong nước.

1. Trình độ đội ngũ CBCNV
STT TRÌNH ĐỘ SỐ LƯỢNG GHI CHÚ
I. Đại học và trên đại học Ban kiểm soát 2
Đại học 41
II. Cao đẳng, trung cấp, cao đẳng nghề Cao đẳng 29
Trung cấp 22
Sơ cấp 12
Tổng cộng 106
2. Cán bộ chuyên môn
STT BỘ PHẬN SỐ LƯỢNG
NAM NỮ
I Ban kiểm soát
1 Ban kiểm soát chuyên trách 1
II Ban Giám đốc
2 Ban Giám đốc 3
III Bộ phận quản lý
3 Văn phòng SBM 3 4
4 Phòng Kế hoạch 4 1
5 Phòng Tài chính - Kế toán 7
6 Phòng Kỹ thuật 4
IV Các nhà máy thuỷ điện
7 Nhà máy thuỷ điện Tà Cọ và Nậm Công 3 29 3
8 Nhà máy thuỷ điện Suối Sập 3 14 2
9 Nhà máy thuỷ điện Nà Tẩu 14 1
10 Nhà máy thuỷ điện Thoong Gót 14 2
Tổng cộng 86 20