HĐQT kiểm tra hoạt động SXKD và ĐTXD 9 tháng đầu năm 2013 và triển khai nhiệm vụ Quý IV năm 2013

Sau chuyến thăm và làm việc thực tế của Chủ tịch HĐQT tại các Nhà máy thủy điện và Đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh. Nhằm đánh giá kiểm điểm rút kinh nghiệm kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2013, đề ra các biện pháp khắc phục những tồn tại để hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch giao trong Quý IV/2013 và triển khai một số nhiệm vụ trong năm 2014.

Ngày 27/9/2013, HĐQT đã có buổi làm việc với Ban lãnh đạo và toàn thể CBNV khối văn phòng Công ty tại số 3, An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội.
                 
Thành phần gồm:
– Các thành viên HĐQT:
– Các thành viên BKS;
– Ban thư ký HĐQT;
– Ban Giám đốc;
– Trưởng, Phó các Phòng ban trực thuộc;
– Giám đốc các NMTĐ trực thuộc;
– Toàn thể CBNV khối văn phòng Công ty.
Các thành viên HĐQT (từ trái qua phải) Ông Nguyễn Phúc Thịnh; Ông Thiều Kim Quỳnh; Ông Lại Hợp Quốc

Toàn thể CBNV khối văn phòng tham dự cuộc họp.
Mở đầu chương trình Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc Công ty đã đọc báo cáo sơ kết hoạt động SXKD và ĐTXD 9 tháng đầu năm 2013, đánh giá những tồn tại và kết quả đạt được nhằm đưa ra các biện pháp khắc phục phấn đấu hoàn thành vượt kế hoạch được giao năm 2013.
Ông Lê Đình Lượng – Giám đốc Công ty đọc Báo cáo hoạt động SXKD và ĐTXD 9 tháng đầu năm 2013

HĐQT đã nghe ý kiến đóng góp rất thiết thực từ các Phòng, Ban, NMTĐ, những người trực tiếp sản xuất đến Ban lãnh đạo Công ty, Ban Kiểm soát về những tồn tại và kết quả đạt được 9 tháng qua và đưa ra các giải pháp để hoàn thiện, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu đã đặt ra của năm 2013.

Ông Nguyễn Tiến Dự – Trưởng Ban kiểm soát.
Ông Phạm Quốc Toản – Giám đốc NMTĐ Thoong Gót.
Ông Lê Đắc Dần – Giám đốc NMTĐ Tà Cọ.

Qua buổi làm việc HĐQT đã đưa ra các ý kiến chỉ đạo, tạo điều kiện để các bộ phận của Công ty hoạt động thông suốt đáp ứng yêu cầu công việc để hoàn thành các mục tiêu kế hoạch được giao của năm trong Quý IV/2013 này.

Nhằm định hướng đến các mục tiêu mới của Công ty trong năm 2014. Cũng trong buổi làm việc này HĐQT đã Ban hành các Quy chế phân cấp quản lý, Bổ nhiệm các chức danh và giao nhiệm vụ SXKD, ĐTXD sẽ được thực hiện trong năm 2013, nhằm đưa Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh ngày một phát triển vững chắc trên con đường hội nhập.