Hoàn thành kế hoạch kiểm định kỹ thuật ATVSLĐ

Từ ngày 28/6/2022 đến 04/7/2022, Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bắc Minh đã tổ chức kiểm định, kiểm tra các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

Tính đến thời điểm hiện tại, Công ty sở hữu 84 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động, bao gồm các thiết bị nâng với tải trọng đến 50 tấn, các bình áp lực với áp suất thiết kế lên tới 325 bar (gấp khoảng 325 lần áp suất khí quyển). Tất cả các thiết bị đều được kiểm tra, kiểm định định kỳ nhằm đánh giá sự phù hợp với các yêu cầu an toàn của các thiết bị đối với con người.

Hoạt động kiểm định được thực hiện bởi các kiểm định viên có kinh nghiệm lâu năm của Trung tâm Kiểm định Công nghiệp 1 (thuộc Cục An toàn và Môi trường công nghiệp – Bộ Công Thương), dưới sự chứng kiến của cán bộ an toàn tại các nhà máy.

Đây cũng là hoạt động được diễn ra định kỳ và là một trong “4 chữ M, 1 chữ I” trong “Mục tiêu 4M1I” về ATVSLĐ năm 2022 (4M1I là chữ viết tắt của: Manpower: Nhân lực; Machine: Máy móc; Material: Vật tư; Method: Quy trình, biện pháp; Information: Thông tin, tuyên truyền huấn luyện an toàn. Đảm bảo an toàn cho “4M1I” được đưa vào mục tiêu ATVSLĐ của SBM trong những năm gần đây).

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn.

 

      Trần Quang Huy – Ban An toàn