Hoàn thành vượt mức kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013

Hòa trong không khí vui tươi chào năm mới 2014 và chuẩn bị đón mừng Xuân Giáp Ngọ, tin vui đã đến với toàn thể CBCNV Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh và các Cổ đông của Công ty.

Đúng 0 giờ, ngày 01/01/2014 Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của 03 Nhà máy thủy điện: Tà Cọ, tỉnh Sơn La (công suất 30 Mw); Suối Sập 3, tỉnh Sơn La (công suất 14 Mw) và Thoong Gót, tỉnh Cao Bằng (công suất 1,8 Mw).

 

TT
Nhà máy thủy điện
Kế hoạch năm 2013
Thực hiện năm 2013
So sánh
Sản lượng (Kw/h)
Doanh thu (Triệu đồng)
Sản lượng (Kw/h)
Doanh thu (Triệu đồng)
Sản lượng (%)
Doanh thu (%)
1
 Suối Sập 3
52.005.000
52.304
47.359.886
52.320
91,07
100,03
2
 Tà Cọ
118.805.000
118.284
119.463.991
122.278
100,55
103,38
3
 Thoong Gót
11.341.000
10.570
11.813.925
9.015
104,17
85,29
Tổng cộng
182.151.000
181.158
178.637.802
183.613
98,07
101,36

 

Bảng sản lượng điện thương phẩm và doanh thu năm 2013
Mặc dù năm 2013 thời tiết hạn hán kéo dài đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến việc phát điện thương phẩm (Kw/h) của các Nhà máy thủy điện, sản lượng điện chỉ đạt so với kế hoạch là 98,07%, nhưng doanh thu đã vượt kế hoạch giao là 101,36%. Đã nói lên sự điều hành rất linh hoạt của Ban lãnh đạo Công ty, bộ phận kỹ thuật và các Nhà máy thủy điện trong việc tập trung phát hết công suất và hiệu năng máy trong giờ cao điểm, giảm bớt phát giờ thấp điểm, điều này đã được thể hiện rõ nhất qua giá bán điện bình quân năm 2013 là 1.028 đồng/Kwh, trong khi giá bán điện bình quân năm 2012 là 798 đồng/Kwh. Dự kiến lợi nhuận toàn Công ty năm 2013 đạt 36 tỷ đồng so với kế hoạch giao là 30,03 tỷ đồng (Đạt 119,88%) và lãi cơ bản trên cổ phiếu  là 1.142,9 đồng/CP, vượt 118,8% so với kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013. 
Biểu đồ sản lượng điện thương phẩm và doanh thu qua 03 năm
Đó là kết quả của những nỗ lực rất lớn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty, sự phấn đấu của Tập thể CBCNV Công ty cổ phần đầu tư phát triển Bắc Minh đặc biệt là các Nhà máy thủy điện trực thuộc Công ty đã tổ chức tự thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng thiết bị và vận hành tốt 03 Nhà máy thủy điện theo Thị trường phát điện cạnh tranh và chi phí tránh được.